Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
(niLüüiizuuR. 81
naamde chloorkalk, die uit ceu mengsel vau Calciumhypochloriet
cn Calciumchloride bestaat:
2NaOH +Cl2~NaOCl + Na Cl + H., O.
3 CaOa H, + Cl, Ca O, Cl. + Ca Cl, -f. 2 ïl, O.
Voegt men bij een oplossing van een hypochloriet verdund sal-
peterzuur en destilleert men, dan verkrijgt men een oplossing van
chloormonoxyde in water, die men als Hydrohypochloriet ol' onder-
chlorigzuur, 11 O Cl, mo(;t beschouwen :
II N O, -+- Na O Cl = NaN O3 -f- H O Cl.
C.'hloormonoxyde staat dus tot de hypoclilorieten in dezelfde be-
trekking, als koolstofdioxyde tot de carbonaten.
Zoutzuur ontleedt onderchlorigzuur onder vrijwording van chloor:
r\Cl) — HP^ Cl^
Om dit; reden kan nu!n geen zoutzuur, en evenmin zwavelzuur,
dat uit Cateiunu'hloride zoutzuur doet ontslaan, gebruiken, om uit
chloorkalk onderchlorigzuïir vrij te maken; nuaar men trekt van de
genoenule reactie partij bij de aanwending der chloorkalk als bleek-
middel. De stukken goed worden eerst in een oplossing van chloor-
kalk en daarna in verdund zoutzuur of zwavelzuur gedompeld ; het
daardoor vrij geworden chloor komt in innige aanraking met de ve-
zels en werkt daarom snel en krachtiir.

2. Ühloorzimr, HCIO,.
.Moieculairgewigt 8-1,5.
Door chloor in een wanne, geconcentreerde oplossing van bijtende
potasch te leiden, verkrijgt men Kaliumchloraat en Kaïiumchloride :
O H + t) Cl =r 5 K Cl + K ClO^.
Kaliumchloraat (chloorzure potasch) is in koud water moeijelijk
oplosbaar; het kristalliseert dus bij bekoeling der oplossing groo-
tendeels uit en kan door omkristalliseren gemakkelijk vau het goed
oplosbare Kaïiumchloride geseheiden worden. Gewoonlijk gebruikt
men voor de bereiding van Kaliumchloraat een mengsel van bijtende
potasch en geblusehte kalk; er ontstaat dan Kaliumchloraat en Cal-
ciumchloride, welke twee stoffen nog gemakkelijker door kristalli-
satie kunnen gescheiden woorden.
A'oegt men bij een oplosshig van Kaliumchloraat kiezel fluoorwa-
terstof, dan vormt zieh kiezelfluoorkalium, dat in water, onoplosbaar
is, en een oplossing van cldoorzuur in water :
H., Si ri, -h 2 K Cl O3 = K„ Si 2 H Cl O,.
4*