Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
80 chlooemonoxyde.
Koningmater.
Eenige metalen, zooals goud en platina, en verseheideu me-
taalverbindingen, bijv. eenige sidphiden, die noch door zoutzuur,
nocli door salpeterzuur aangetast worden, lossen gemakkelijk op in
een mengsel van deze beide zuren, vooral bij verwarming. T)e
werking van dit mengsel van zoutzuur en salpeterzuur, dat oufler
den naam van koningswater (omdat het goud, den koning der me-
talen, oplost) dikwijls gebruikt wordt, berust hierop, dat het salpe-
terzuur de waterstof van het zoutzuur oxydeert en ehloor in vi'ijheid
stelt, dat zich onmiddelijk met de metalen verbindt en de zwavel-
verbindingen ontleedt. Het salpeterzuur wordt daarbij geredu-
ceerd tot stikstofoxyde, dat zich met een gedeelte van het chloor
verbindt tot N O CI.2 en N O Cl, w^clke verbindingen gasvormig
ontwijken; door sterke afkoeling kan men deze gassen tot een gele,
zeer vlugtige vloeistof verdigten. Dezelfde verbindingen ontstaan
ook, wanneer men stikstofoxyde met chloor mengt.
%
oxyden kn oxyzuren van heï chloor.
1. Chloorviionox-yde of Onderchlorigztiaranhgdrïde^ Cl.^ O.
.Moleculairgcwigt 87.
(Jhloor gaat met vrije zuurstof geen verbiiulingen aan; leidt meji
echter chloorgas over kwikoxyde, dan ontstaan kwikchloride en
chloormouoxyde :
HgO -i- 2 CL CI2 O + Hg CL.
Chloormouoxyde .is een geel gas, dat naar chloor riekt, éen soor-
telijk gewigt heeft van 2,977 en zich bij sterke afkoeling tot een
rood-bruine vloeistof verdigt, die, even als het gas zelf, zeer gemak-
kelijk, dikwijls onder hevige ontploffing in zuurstof en chloor ont-
leed wordt. In water is deze vcrbin(ling zeer go(!d oplosbaar; de
geel gekleurde oplossing werkt krachtig oxyderend en vernietigt
organische kleurstoffen nog sneller dan chloor, daar zij tweemaal
meer zuurstof doet ontstaan :
CL -h H^O = 2 HCl -t- O
CL ü -f- H, O =r 2 H Cl + O,.
Lciclt men chloor in een koude, verdunde oplossing van bijtende
soda, dan ontstaat een mengsel van keukenzout (Na Cl) cn van een
verbinding, die tot formule heeft Na Cl O, cn den naam draagt van
Natriumhypochloriet (onderchlorigzure soda); neemt men, in plaats
van bijtende soda, gebluschte kalk, dan verkrijgt men de zooge-