Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZOUTZÜUK.
79
water, dat zich in den tweeden bol verzamelt, en de tleseh wordt ge-
vuld met chloorgas, dat het papier ontkleurt:
4 H Cl + Mn O, = CL -I- 2 II, O + Mn Cl..
Leidt men een galvanischen stroom, waarvan de polen uit kool
bestaan, (m(vtalen zouden aangetast worden) door zoutzuur, dan
wordt dit in chloor en waterstof ontleed ; gebruikt men voor deze
proef denzelfden toestel (voltameter), die ons voor de ontleding
van water gediend heeft, dan ziet men, dat de beide gassen in ge-
lijke volumina optreden.
Vult men in het donker een glazen buis met een meïigsel van ge-
lijke deelen chloor en waterstof, en brengt men het open einde der
buis in een oplossing van Kaliumjodide (.loodkalium), dan stijgt
die vloeistof in de buis op en vult haar juist tot op de helft; het
chloor verbindt zich met het Kalium tot Kaliumchloride, het daar-
door vrij geworden Jodium blijft in de vloeistof opgelost, en het
overblijvende gas bestaat uit zuivere waterstof. Leidt men het
gasmengsel, dat men bij de ontleding van zoutzuur door den galva-
nischen stroom verkrijgt, door een sterke glazen buis, die aan beide
einden in een fijne punt is uitgetrokken, totdat alle lucht er volko-
men uit verjaagd is, smelt men dan de beide uiteinden toe, en stelt
men de buis vervolgens aan het zonlicht of aan Magiu^siumlicht
bloot, dan verbinden zich de gassen onder explosie. Brengt men
veiTolgens het eene eimle der buis onder water en breekt men de
punt af, dan dringt de vloeistof met even groote kracht in de buis,
alsof zij luchtledig was ; een bewijs, dat de beide gassen zich vol-
komen vereeniird hebben.