Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
78 zoutzuur.
Chlooi'watei'stofzuur is een kleurloos gas, dat een soortelijk gewigt
van 1,200 bezit; in aanraking met voelitige hielit geeft bet nevels,
daar het zieh met den waterdamp vereenigt; het smaakt sterk zunr
en maakt blaauw lakmoespapier rood. Iu water is het zeer oplos-
baar ; vangt men het gas boven kwik op en laat men een paar drop-
pels water in de buis opstijgen, dan ziet men het kwik spoedig tot
boven in de buis rijzen.
1 vol. ,water neemt bij 15® 454 vol. van het gas op en vormt een
sterk zure oplossing, die omler den naam van zonlzam' bekend is ;
het is een rookende vloeistof, die een soortelijk gewigt van 1,21
heeft. Verhit men sterk zoutzuur, dan ontwijkt er in den b(!ginne
ehloorwaterstofgas, vervolgens destilleert een ziuu', dat veel water
bevat; het kookpunt stijgt langzamer tot 110'V hij welke tempera-
tuur luit eonstant wordt en een zuur destilleert, dat 20,22 proe.
chloorwaterstof bevat; een zuur, dat zwakker is dan het genoenule,
verliest bij koking water, totdat het de zameustelling bezit, die wij
boven vermeldden, en destilleert dan onverancl^rd over. Bij ver-
minderde drukking wordt een zuur verkregen, dat een constant
kookpunt heeft bij een lager temperatuur; bij vermeerderde druk-
king destilleert een zuur, dat een hooger kookpunt bezit en waar-
van de zameustelling wisselt met het kookpunt, maar voor ieder
bepaalde temperatuur standvastig is ; zoutzuur kan men dus niet
als een wei-kelijkc verbinding van water eu chloorwaterstof beschou-
wen. Eveneens gedragen zich veel andere waterhoudende zuren.
Als nevenproduct wordt zoutzuur in verbazende hoeveelheden bij
de sodafabrikatie verkregen; in de omstreken van ^Manchester alleen
worden wekelijks over de 1000 tonnen (1 ton 1016 pond) ge-
maakt. Keukenzout en zwavelzuur worden tot dit doel in een bij-
zonder soort van ovens, die wij later zullen beschrijven, verhit:
Dit ruwe zoutzuur is zeer onzuiver, het bevat ijzer, arsenicum,
zwavelzuur, enz.
Brengt men zoutzuur nuit mangaandioxyde (bruinsteen) te zamen,
dan vormen zich water, mangaanchloride cn chloor; vau deze
methode maakt men dikwijls gebruik om chloor te bereiden. liet
gasvormige chloorwaterstof werkt in de koude niet op mangaan-
dioxyde, bij verhitting wordt echter chloor vrij.
De toestel in Fig. 26 afgebeeld, is geschikt om ons deze ontle-
ding te toonen. Leidt men het drooge gas over het mangaandioxyde,
dat in den eersten bol bevat is, dan heeft er geen inwerking plaats
wanneer dit niet verwarmd wordt, en het roode lakmoespapier, dat
zich in de daar achter geplaatste Hesch bevindt, ondergaat geen
verandering; verwarmt men den bruinsteen echter, dan vormt zich