Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
chloükwaïerstof. 7 7
verhindbig bestaat uit twee of meer ongelijksoortige atomen, die van
een element uit twee oï gelijksoortige atomen; terwijl alle mo-
leeulen, zoowel die, waaruit de verbindingen, als die, waaruit de
elementen bestaan, in gasvorm dezelfde ruimte innemen. Chloor in
vrijen toestand is dus waterstof zuurstof even als het
CN)
vrije, eyaangas is. Waiuieer een element uit een verbinding
in vrijheid gesteld wordt, (hiu vereenigen zieh onder de gewone om-
standigheden de afzonderlijke atomen met elkander tot moleculen;
zijn er echter stoffen aanwezig, waarop het vrijwordende element
scheikundig kan inwerken, dan heeft de vereeniging van de gelijk-
soortige atomen tot moleculen niet plaats; ile aanwezige stoften
worden dan zeer krachtig aangegrepen, omdat de scheikundige aan-
trekkingskracht van het vrije atoom in het spel is ; terwijl bij de
elementen in vrijen toestand de moleculen eerst in atomen moeten
ontle(!d worden, voordat de scheikundige werking kan plaats hebben.
Dezelfde werking als op organische klenrstotfen, oefent chloor uit
op reukstoffen van organischen oorsprong; het wordt daarom ook
dikwijls gebruikt om stinkemie en schadelijke gassen te vernietigen.
verbindingen van chf.oor en waterstof.
C7doorwftter-stof of llgdroekloride, II Cl.
Moieculairgewigt 3t>,5. Üigtlieid 18,^25.
Chloor en waterstof vormen slechts een verbinding; een mengsel
vau gelijke volumina van deze beide gassen kan op een plaats, waar
het donker is, zouder verandering te ondergaan bewjiard worden ; bij
verstrooid daglicht geschiedt de verbinding langzaam, bij sterk licht,
vooral in het zonlicht onder explosie. Het vohunen der gassen
blijft daarbij onveranderd; 1 molecule waterstof en l molecule
chloor geven 3 moleculen chloorwaterstof:
Cl( . H/ _ Cl/ Cl/
Clf ^ Hj — H| lij-
l atoom chloor wisselt, onder den invloed van licht of warmte vau
plaats met 1 atoom waterstof.
Gewoonlijk maakt men chloorwaterstof door inwerking van zwa-
velzuur op Natriumchloride (keukenzout); het Natrium vervangt
l atoom waterstof in het zwavelzuur en er vormt zich Natrium-
hydrosidphaat: