Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
76 chloor.
kopercliloride; wordt er poeder van antimonium of van arsenicum
in gestrooid, dan veranderen deze metalen onder vuurverschijnselen
in chloriden; phosphorus ontvlamt daarin van zelf en verbrandt
met een groene vlam. Chloor bezit zeer groote verwantschap tot
waterstof; mengt men gelijke deelen van beide gassen, (hm verkrijgt
men chloorknalgas, dat in aanraking met een vlam, of l)ij blootstel-
ling aan het zonlicht, hevig ontploft, waarbij zich chloorwatei'stof
(waterstofchloride) vormt.
Stelt men een oplossing van chloor in water (ehloorwater) aan
het zonlicht bloot, dan verdwijnt de gele kleur, doordat het chloor
zieh met de waterstof van het water verbindt, terwijl de zuurstof
van het water vrij wordt :
-u O 2 HCl + O.
Cl)
CU

Wanneer men een brandende kaars in chloorgas brengt, dan gaat
zij niet uit, maar brandt met een sondjei' roode, sterk roetgevende
vlam voort. Het chloor verbindt zich met Vaterstof en koolstof
wordt vrij. Hetzelfde heeft plaats, wanneer men papier, dat met
terpentijnolie (een verbinding van koolstof en waterstof) bevochtigd
is, in een tleseh met chloor werpt; het papier ontvlamt en er vormt
zieh een dikke wolk van roet.
Deze groote verwantschap van chloor tot waterstof is tle oorzaak,
dat kleurstoften van organischen oorsprong bij aanwezigheid van
water door chloor olitleed worden. Brengt men een katoenen
lapje, dat met meekrap of met iiuligo geverwd is, in droog chloor-
gas, dan blijft de kleur onveranderd ; bij toevoeging van een weinig
water echt(U', verdwijnt deze zeer spofidig; het chloor verbindt zich
namelijk met de waterstof van het water en de vrijwordende zuur-
stof werkt bleekeufl, daar zij de kleurstof door oxydatie vernietigt.
Het onderscheid tusschen het bleeken door chloor en door een gras-
bleek bestaat hierin, dat in het laatste geval de zuui'stof der lucht
onder den invloed van het zonlicht langzaam op de kleurstof in-
werkt, terwijl deze in het eerste geval veel sneller geoxydeerd wordt
door de zuurstof, die uit het water vrij wordt.
Wij hebben reeds meer voorbeelden ontmoet, dat de elementen
zich seheikiuidig veel werkzamer betoonden op het oogenblik, waarop
zij uit een verbinding vrij worden {l/i datu naacendi), dan, wanneer
zij reeds eenigen tijd in vrijen toestand waren. Vrije waterstof
reduceert salpeterzuur niet tot ammoniak, maar brengt men dit zuur
in een vloeistof, waarin zich waterstof ontwikkelt, dan wordt het
gedesoxydeerd onder vorming van ammoniak en water. De oorzaak
van dit verschijnsel is hierin gelegen, dat het kleinste deeltje van
een element in vrijen toestand niet uit een enkel atoom, maar uit
een groep vau atomen, een molecule, bestaat. De molecule van een