Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
CHLOOR. 75
cvaan, een naar blaauwznur riekend, kleurloos gas, dat in water op-
losbaar is, giftige eigenschappen bezit en bij een druk van 4 atmos-
pheren tot een kleurlooze vloeistof verdigt wordt. Wanneer het
aangestoken is, verbrandt het met een purperkleurige vlam tot
koolstofdioxyde en stikstof. Leidt men het gas over Kalium, dan
ontstaat Kaliumcyanide:
CN/ . K( „ CN/ CN/
K) — K\ K\ •
(i. CHLOOE OF CHLORIUM.
Atnomgcwigt 35,5 = Cl. Digtheid 3r»,5.
('hloor komt in de natuur slechts in verbinding met metalen
voor; de belangrijkste van deze verbindingen is het Natriumehlo-
ride of keukenzout, Na Cl. Verhit men dit met mangaandioxyde
(bruinsteen) en zwavelzuur, dan verkrijgt men vrij cliloor, man-
gaansulphaat en Natriumsulphaat:
3NaCl -h MuO^ H- 2H,S0, - 2(1 + Na.SO, + Mn80, +^T1.,0
Om het te bereiden, brengt men gelijke gewigtsdeelen bruinsteen
en keukenzout zamen met een mengsel van 2 d. zwavelzuur en 2
d. water, en verhit zacht.
in 1774 werd dit element door Scheele ontdekt; het is een
groenachtig geel gas (1), dat een eigenaardigen, verstikkenden reuk
bezit; bij inademing, zelfs van een kleine hoeveelheid, begint men
te hoesten en gevoelt men een drukking op de borst; ademt men
grooter hoeveelheden in, dan veroorzaakt het ontsteking der slijm-
vliezen, bloedspuwing en soms zelfs den dood.
Het soortelijk gewigt van chloor is 2,45. Wordt het bij de ge-
wone temperatuur aan een druk van 5 atmospheren blootgesteld,
dan verdigt het zich tot een gele vloeistof, die men tot dusverre
nog niet in den vasten toestand kon brengen, tn water is het gas
tamelijk oplosbaar; bij 15® neemt i vol. water 2,37 vol. chloor op.
Wil men het opvangen, dan leidt men het op den bodem van een
flesch, waaruit het, ten gevolge van zijn groot soortelijk gewigt, de
lucht verdringt; ook kan men het opvangen boven warm water;
kwik laat zich daarvoor niet gebruiken, omdat chlooi- zich daarmede,
even als met alle andere metalen, onmiddelijk verbindt. Brengt
men onecht bladgoud (koper) in chloorgas, dan verbrandt dit tot
(1) A;iii (leze kleur lieeft het eleninit zijti iiiuun lo (hinken.