Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
74 cyaaxverbtndingen.
liij de gloeihitte; wordt echter stikstof over een gloeijend mengsel
van koolstof en Kaliumcarbonaat geleid, dan vormt zieh Kalium-
cyanide (C'yaankalium), K C N :
K2CO3 + N2 -f- 4 C = 2 KON 4- 3 CO.
Deze verbinding woi'dt in het groot bereid door stikstofhondende
organische stoffen, zooals haar, hoeven, afval van leder, enz. te
^loeijen met bijtende potasch. Zij vormt het uitgangspunt van een
reeks van belangrijke verbindingen, waarvan de meest bekende
blaauwzuur, berlijnschblaauw^ en bloedloogzout zijn. Deze bevat-
ten allen de atoomgroep C N, die daarin de rol van een element
speelt, daar zij zich door een enkelvoudig ligehaam laat verplaatsen,
en ook de elementen, waarmede zij verbonden is, door andere ver-
vangen kunnen worden. Men heeft aan de groep C N den naam
Cyaan gegeven, die afkomstig is van een griekseh woord, dat hlaanw
beteekent, en duidt haar aan door het teeken Cy. Later zullen wij
nog veel zamengestelde stoften, die in verbinding zich ais elementen
gedragen, leeren kennen ; men noemt ze zamengestelde radïkalen.
Verhit men in een retort Kaliumeyanide met verdund zwavelzuur,
tlan destilleert een oplossing in water van blaauwzuur of Pïydro-
cyanide, H C N, over, terwijl Kaliumsulphaat in de retort achter-
blijft :
H^SO, + 2 KCN = K,SO, -{- 2 HCN.
Voegt men bij dit destillaat kwikoxyde, dan wordt de waterstof
( C N
door kwik vervangen, en men verkrijgt kAvikcyanide, Hg j ^ dat
bij verdamping der oplossing in Avitte naalden kristalliseert. Leidt
men over dit zout droog zAvavelwaterstof, dan vormt zich kAvik-
sulphide en Avatervrij blaauAvznur :
Hf; j + = Ho-S + 3 CNH.
Het Avatervrije blaauAvzuur is een kleurlooze, zeer vlugtige vloei-
stof, die sterk naar bittere amandelen riekt, die bij 2(i,5® kookt en
bij — overgaat in een kristallijne massa,
Blaauwzuur is een der sterkste vergiften; het Averkt niet alleen
als gift, Avanneer het in de maag gebrag't Avordt, maar ook het
inademen van een geringe hoeveelheid van den tlamp heeft {len dood
ten gevolge; dat men dus bij de bereiding van deze stof zeer voor-
zigtig moet zijn, is duidelijk.
CjjamHjaH of Bl-cj/aan |
Kwikcyanide wordt bij verhitting ontleed in metallisch kwik en