Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
inlkinin'o.
len oiitledeu, iiiaar door scheikvnidujc jirncnxeii kunnen wij daaruit
weder zwavel en koper afscheiden.
Een ander voorbeeld van een chemisch verschijnsel is het bran-
den van een kaars in de lucht; ofschoon de kaars gaandeweg- ver-
dwijnt, gaat er toch geen van haar bestanddeclen verloi'cn; deze
gaan van den vasten toestand over in den gasvoi'ni, zij worden voor
het oog onwaarneembaar, maar kunnen gemakkelijk door andere
middelen aangetoond worden. Houdt men de brandende kaars
gedurende een korten tijd in een schoone. drooge tlesch, dan neemt
men waar dat de wanden der tlesch weldi'a beslaan, giet men dan
een weinig helder kalkvvater in de flescli en schudt men. dan wordt
deze vloeistof melkachtig wit, terwijl zij in zuivere lucht helder
blijft. Hierdoor is bewezen dat zich ouder het branden der kaars
waterdamp gevormd heeft, alsmede een kleurloos gas. dat de eigen-
schap bezit om helder kalkwater troebel te maken.
Een andere eenvoudige proef bewijst dat er geen verlies aan stof
heeft plaats gehad, maar dat het tegendeel gebeurd is; dat de ver-
brandingsprodukten meer wegen dan de kaars, dewijl haar bestand-
deelen zich onder het branden met een bestanddeel der lucht fzuur-
stof) scheikundig verbonden hebben.
Om dit te bewijzen wordt een glazen buis, die ongeveer vier
duim middellijn heeft en een lengte van 40 duim (Fig. 1). van
Fii(. I.
onderen gesloten door
een kurk, welke op ver-
schillende plaatsen door-
boord is ; in een der ope-
ningen bevestig-t men de
kaars. Dooi' de kurk.
flie de bovenste opening
der glazen buis sluit,
gaat een regthoekig om-
gebogen glazen buisje,
dat met een U-vormige
buis vei'bonden is, wel-
ke stukjes bijtende soda
bevat, en wier andere
uiteinde met een kurk
gesloten is. door welke
weder een omgebogen
glazen buisje gestoken
is. De zoo ingerigte
toestel wordt aan den
eenen arm van een ba-
lans gehangen, aan wier
andere einde een schaal