Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
BlGRNrtCHAPPFA' DKK VT.iAf.
71
Aetlivlene berust daarop, dat iu het Laatste gas, dat rijker aan kool-
stof is, (^en gedeelte der koolstof bij de verbranding vrij wordt en
in vasten toestand in de vlam aanwezig is ; terwijl bij moerasgas
alle koolstof terstond tot koolzuur verbrandt. Het lieht. dat de
gas- en de kaarsvlam geeft, berust op denzelfdeu gron<l. Aan de
kaarsvlam kan men drie deelen onderseheideu : een inweu<ligen.
donkeren kegel, die de pit omgeeft : deze bestaat uit liehtgas, dat
door de ontleding van het was of de talk bij de verbranding ont-
staat ; deze donkere kern is door een lichtgevend hulsel omringd,
waarin een gedeeltelijke verbranding plaats grijpt, daar de van
buiten iu de vlam ((ringende zuurstof zich hoofdzakelijk met de
waterstof verbindt, terwijl <^eu gedeelte der koolstof vrij wordt en
in fijn verdeelden toestand in die laag aa]iw(5zig is. \ an de aanwe-
zigheid van deze vrije koolstof kon men zich gemakkelijk overtuigen,
door een ko\id ligehaam, waartegen de koolstof zich als roet afzet,
iu de vlam te houden. [)(; liehtt^nde kegel is op haar beurt door
een dunne, blaauwachtige laag omgeven, waarin zuurstof iu over-
maat aanwezig is, en de koolstof tot koolstofdioxyde verbrandt.
Brengt men e(^n aan beide e.imlen open buis in het midden eener
kaarsvlam, dan stijgt het onverbrande gas daarin op eu kan aan
het andere einde worden aangestoken.
Een vlam van lichtgas heeft juist dezelfde struktuur; leidt men
in het binnen.ste der vlaui zooveel zuurstof, dat er volkomen ver-
branding, zonder afscheiding van kool, plaats heeft, dan verliest zij
haar lichtgevend vermogen; men kan dit bij den gas-
brander, (lie tegenwoordig algemeen in de scheikundige werkplaat-
sen ingevoerd is, gemakkelijk waarnemen (Fig. '22). Het lichtgas
Fig. ^>"2.