Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
LICHTGAS.
100 vol. bevatten , Gas uit ! Cannelkolen. Gas uit gew^one steenkolen.
Waterstof......... :>5.82 47,60
Moerasgas........ 51,20 41,53
Zware koolwaterstoffen .... I3,0(i 3,05
Kooloxyde........ 7,85 7,82
Stikstof, koolstofdioxyde, enz. . 2,07 —
100,00 100,00
Lichtkracht ........ 34,4 13,0
De waarde van het gas voor de verlichting of de lichtkraciit, be-
paalt men, door het licht van een gasvlam met dat van eenHcaars-
vlam te vergelijken : om dit naauwkeurig te doen heeft men ver-
schillende toestellen, die photometers genoemd worden. In het
bovengenoemde geval is een gasvlam, die Ö kul), voet gas per uur
verbruikt, vergeleken met een spermaceti-kaars, die 1:20 gi'am sper-
maceti in het uur verteeii:; zulk een vlam van gas uit Cannelkolen
geeft evenveel licht als 34,4 en van gas uit gewone steenkolen, als
13 van genoemde kaarsen.
KifjoiHrJiappeH der vlo ut.
Een vlam is een gas, dat, door een daarin plaats hebbetul schei-
kimdig proces, zoo sterk verhit wordt, dat het licht van zich geeft.
Brandt waterstof in de lucht, dan ontstaat de waterstofvlam, door-
dat de Avaterstof- en de zuurstofdeeltjes door de warmte, die bij de
verbinding van waterstof met zuurstof vrij wordt, tot gloeijing ver-
hit worden; op dezelfcle wijze ontstaat een zuin-stofvlam, wanneer
men zuurstof uit een naauwe opening in een met waterstof gevuld
vat laat stroomen, en ze aansteekt. De temperatuur van verschil-
lende vlammen is zeer onderscheiden, en hangt niet af van haai-
lichtgevend vermogen; zoo is dc; knalgasvlam, waarin platina smelt
en ijzer als tondel verbrandt, bij daglicht naauwelijks zigtbaar; een
vlam geeft licht, wanneer er vaste ligchamen in aanwezig zijn, welke
tot de wit-gloeihitte gebragt worden, zooals blijkt uit het Druoio)id^H
kalklicht, dat men verkrijgt door een stuk kalk in de knalgasvlam
te houden. Phosphorus brandt nu't een sterk lichtgevende vlam.
omdat het gevormd wordende oxyde een vast ligehaam is ; zwavel
daarentegen geeft een gasvormig oxyde, en de zwavelvlam geeft
daarom weinig licht. Blaast men tijn verdeeld roet ïn een kleur-
looze vlam van waterstofgas, dan wordt zij lichtend. Het onder-
scheid in lichtgevend vermogen van de vlam van moerasgas eu van