Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
6S
AhTHYLEXE.
Methyhvatei'stof niet bereiden; zij ontstaat echter, wanneer een
mengsel van zwavelkoolstof en zwavelwaterstof over gloeijend koper
geleid wordt :
8 Cu -h C + 2 H, S = 4 Cu, S 4- C 11,.
Zuiver nioerasgas verkrijgt men door verhitting van Natrium-
acetaat (azijnzure soda), C.^ If.(]S'aO.,. met Natriumhydroxyde
(bijtende soda), waarbij Nalriiimcarbonaat ontstaat :
5 il. . H /
I C ü, Xa ^ Na j
Cli^ 4- Na, CO,.
Moerasgas is een kleur- cn rcukeloos gas, dat met een blaauwe,
weinig lichtgevende vlam brandt. Met 1(> vol. lucht of met 2 vol.
zuin-stof vormt het (len mengsel, dat hevig ontploft, wanneer het
met een vlam in aanraking komt. Dc zamenstclling van ^lethyl-
waterstof kan door iniddel van den eudiometer gemakkelijk bepaald
worden : 1 vol. vau het gïis heeft, om tc verbranden, 2 vol. zuurstof
noodig en vormt dan 1 vol. koolzuur; dc eene helft der zuurstof
wordt dus tot vorming van koolstofdioxyde, de andent tot vorming
van water verbruikt. 2 vol. Methylwatcrstof juoeten alzoo bevat-
ten 4 vol. of 4 gew . d. waterstof, vcrbondcji met 12 gew. d. kool-
stof; dc formule van ]\lethylwaterstüf is flus : ('11^.
.Irciljhue. Co H,.
Dit gas ontstaat, door onmiddelijke verbinding van koolstof met
waterstof, wanneer men, door middel van een krachtige galvanische
batterij, een viand)oog tusschcn twee koolspitsen doet ontstaan in
een vat, waarin waterstof geleid wordt.
\'erder treedt het op bij de drooge destillatie vau organische
stoHen en bij de onvolkomen verbranding van vele koolstof- en
waterstofhoudende ligchamen.
Het is een kleurloos gas, dat met een btei'k lichtgevende vlam,
onder afscheiding van kool, verbrandt en een eig{^naardigen. on-
aangenamen reuk bezit, dicji men bij roetgevende vlammen dikwijls
waarneemt. Met eenige metalen, zooals kopci' en zilver, gaat het
verbindingen aan, die ligt exploderen ; met waterstof vereenigt lu^t
zich onmiddelijk tot Aethylene :
C, IU H, — C, H^.
.IMijlent! of oüecornienel (ja-s, C^, H^.
Deze koolwaterstof vormt zich bij dc drooge destillatie van veel
orgajiische stotlen en is een belangrijk bestanddeel van het lichtgas.