Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
mkthylwatekstof. 67
Men kan dus kooloxyde uit mievezuur en omgekeerd mierezuur
uit kooloxyde bereiden : het mierezuur is een stof, die in het dierlijk
organisme gevormd wordt: wij zien (bis, dat wij in staat zijn
dit ligehaam uit zijn bestanddeelen, buiten het organisme, op te
bouwTu (synthese van organische stoffen).
T)e zamenstelling van kooloxyde kan bepaald worden door het
gas iïi den eudiometer te verbranden. 2 vol. vereischen 1 vol.
zuurstof, en vormen 2 vol. van een gas, dat door bijtende potasch
volkomen y:(^absorbeerd wordt, en dus uit koolstofdioxvde bestaat.
<7 «.
Het volumen van het kooloxyde is dus gelijk aan het volumen van het
daaruit verkregen koolzuur, en heeft voor de vorming daarvan
'/., vol. zuurstof noodig. Daar 1 vol. koolstofdioxyde 1 vol. zuur-
stof bevat, moet (bis in 1 vol. kooloxyde Vn vol. z\iurstof aanwezig
zijn. 28 gew. d. of 2 vol. kooloxyde bestaan dus uit 16 gew . d.
of 1 vol. zuurstof en 12 gew. d. koolstof.
vkubim)IN(;en van koolstof kn waterstof.
Koolstof vormt met waterstof een zeer groot aantal verbindin-
gen, die deels gasvormige, deels vloeibare en deels vaste ligchamen
zijn; nog grooter is het aantal der verbindingen, die uit koolstof,
waterstof en zuurstof bestaan : bovendien zijn er veel. die behalve
de genoemde (ilementen nog stikstof bevatten, zoodat het aantal der
koolstofverbindingen grooter is, dan dat van alle andere elementen
te zam(m ; veel van deze verbindingen worden door het dieren- en
plantenrijk voortgebragt en worden daarom veelal organische stof-
fen genoemd. Wij zullen nu slechts eenige der eenvoudigste kool-
stofverbiudingen bespreken; de overige worden in het tweede deel
(organische scheikunde) beluuideld.
MelkifUcati'rdoJ', (,' H^.
Deze verbinding draagt nog vers«hillende andere namen ; men
noemt ze ligt koolwaterstof, in tegenstelling van Aethylene, dat
zwaar koolwaterstof genoemd wordt, omdat het soortelijk gewigt
van het eerst(^ 0,553ti en van het laatste 0,9688 bedraagt. Mcthyl-
waterstof wordt dikwijls in de steenkolengroeven gevonden en wordt
daarom mijngas genoemd ; het wordt gevormd bij de langzame ont-
leding van plantaardige stoffen bij afsluiting der lucht, en ontwijkt
uit den bodem van moerasst^n en stilstaaiule wateren, waaraan het
den naam van moerasgas te danken heeft. ()]) verschillende plaat-
sen stroomt (lit gas uit den grond, bijv. in Ibiku, aan de Caspische
zee, waar de heilige vuren reeds sedert overoude tijden branden.
Door onmiddelijke vereeniging harer elementen kunnen wij