Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
(36
KOULOXYDL.
Fig. 51.
Het koolstofdioxyde kan men dooi' een oplossing van bijtende
potaselï laten opnemen; men verkrijgt dan znivc^r kooloxyde. Deze
werking van liet zwavelzuur berust op de uToote verwautsebap van
die stof tot water ; geeon cent ree rd zwavelzuur onttrekt niet alleen
water aan v(?el ligehamen, maar bewerkt ook, wanneer het iu aanra-
king komt met stotfeu, die de eh^menten van water bevatten, dat
zich daaruit water vormt. Mierezuur wordt om dezelfde reden doou
zwavelzuur in kooloxyde en water ontleed :
C H, O, =r CO + H, O.
Kooloxyde is eeni kleurloos, reukeloos. permanent gas, rlat een
soortelijk gewigt heeft van 0,ï)6ït eu in water weinig oplosbaar is.
Het uiterst vergiftig en veroorzaakt reeds den dood, wanneer het
in kleine hoeveelheden wordt ingeadeutd. De ongelukkeu, die zoo
dikwijls plaats hebben, wanneer men bakken met gloeijende kolen
gebruikt om een vertrek te verwarmen, of door het gedeeltelijk slui-
ten vali de klep der kagchelpijpen, moeten op rekening van dit gas
gesteld woi'den.
Kooloxychi is brandbaar, en verbrandt met een blaauwe vlam tol
koolstofdioxyde. De blaauwe vlam. die men dikwijls in den kag-
ehel waarneemt, wanneer groote hoeveelheden gloeijende kolen op
elkander liggen, is brandend kooloxyde.
Verhit men kooloxyde met Kaliumhydroxyde in gesloten vaten,
dan vereenigt het zich daarmede tot een mierezuurzout. dat den
naam draagt vau Kaliumformaat (1):
KHO 4- CO rr KHCO,.
(l) Mierezuur Aculurn foirniaim.