Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
K0()L0XÏÜE. 65
gewigt van de buizen geeft naauwkeurig het gewigt' aan van het
gevormde oxyde. Zoowel diamant als graphiet laten bij verbran-
ding gewoonlijk een kleine hoeveelheid aseh aehter, waarvan men
het gewigt gemakkelijk kan bepalen, door het platina schuitje na dc
proef te wegen ; het gewigt van de asch moet natuurlijk van de
hoeveelheid koolstof, die men aan de proef onderwierp, afgetrokken
worden. Ten einde te voorkomen, dat een gedeelte der koolstof,
door onvolkomen verbranding, als kooloxydc ontwijkt, neemt uu-n
de voorzorg het voorste gedeelte der porcelcinen buis met kopcr-
oxyde te vullen, waardoor het kooloxydc tot koolstofdioxyde geoxy-
deerd wordt. Het resultaat rlczcr proeven was, dat 100 gew. d.
koolstofdioxyde bestaan uit :
Koolstof . 27,37 gew. d.
Zmirstof . . 73,7o „ .,
100,(10
Om uit deze getalhm de scheikundige formule van de verbinding
af Ic leiden, deelt men ze door de verbindingsgewigten der elementen:
13 i»)
Deze getallen verhouden zich juist als 1 tot 3, zoodat in dt^ ver-
binding op iedi'r atoom koolstof 3 atomen zuurstof rianwezig zijn :
de eenvoudigste formule voor koolstofdioxyde is dus C O.,. Daar
het moleculairgewigt van koolstofdioxyde 44 is, moeten in 3 vo-
lumina van het gas 33 gew. d. of 3 vol. zuurstof bevat zijn; dat
dit zoo is, kan gemakkelijk door (^en proef bevestigd worden; ver-
brandt nuui namelijk koolstof in een overmaat van zuurstof, waar-
van het volumen naauwkeurig bepaald is, dan vindt men, tiadat dc
teujperatuur weder tot de oorspronkelijke is afgekoeld, dat het vo-
lumen hetzelfde gebleven is ; koolstofdioxyde bevat dus een even
groot volumen zuurstof, als het zelf inneemt.
\ KüoloA-ydt^ (' O.
licidt men kf)olstofdioxydc over gloeijende houtskool, die in een
porceleinen buis (Fig. 31 ) bevat is, dan vormt zich kooloxydc:
('0_ -i- (' = 3 (;o.
Gemakkelijk verkrijgt men deze verbinding door Oxalzuur (zu-
ringziuir), C, li., Op met geconcentreerd zwavelzuur te verhitten :
er vormen zich gt^lijkc volumina kooloxydc, koolstofdioxyde cn
water :
IL O, — C O + (J O, -i- li. O.