Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
li
KüOL/.LUK.
kelijkc koolzuur (Hydrocarbonaat), H.> C 0.^, is in vrijen toestand
niet bekend; de vloeistof, die men verkrijgt wanneer men koolstof-
dioxyde door water leidt, kan men beschouwen als een oplossing
van dit zuur; brengt men iu deze oplossing een basisch metaaloxyde,
dan ontstaat een carbonaat; door toevoeging van kalkwater (een
oplossing van Caleiumoxyde) bijvoorbeeld, wordt de vloeistof melk-
achtig troebel, daar zich dan Caleiumcarbonaat (koolzure kalk)
vormt, dat in water onoplosbaar is :
lï^CO, -f CaO = Ca CO, + HoO.
Van deze reactie maakt men gebruik, om de aanwezigheid van
koolzuur aan te toonen.
Ue zameustelling van het koolstofdioxyde heeft men zeer naauw-
keurig bepaald, door een bekende hoeveelheid zuivere koolstof, dia-
mant, gi-aphiet of zwartsel, in een stroom zuivere zuurstof te ver-
branden, en het gewigt van het gevormde koolstofdioxyde tc be-
palen.
De toestel, dien men voor dit onderzoek gebruikt, is afgebeeld
in Fig. 2(1 :
Kig. -20.
De koolstof brengt men in een schuitje van platina in het mid-
den der porceleinen buis, die in den oven tot gloeijing verhit wordt.
Het eene uiteinde der buis staat iu verbinding met een gashouder,
die met zuurstof gevuld is, terwijl de daar tusschen geplaatste bui-
zen, A, H en C, dienen om dit gas te zuiveren en te droogen; het
gevormde koolstofdioxyde wordt in de vooraf gewogen buizen D
eu E, die met een oplossing van bijtende potasch^ gevuld zijn, vast-
gelegd ; de buizen F bevatten stukjes puimsteen, die met sterk zwa-
velzuur bevochtigd zijn, cn dienen om den Avaterdamp terug te hou-
den ; gebruikt men natronkalk, in plaats van de oplossing van bij-
tende soda, om het koolstofdioxyde te binden, dan kunnen deze
laatste buizen achterwege blijven. Men laat de ziuu'stof vervolgens
langzaam door het apparaat stroomen, totdat alle koolstof verbi'and
is; de overvloedige zuurstof ontwijkt gasvormig, eu de toename in