Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
K O 0 L S T O >' O K) X V1 > K.
Opent men daarop de kraan aan den bodem van den cilinder, dan
loopt de vloeistof er uit: een gedeelte van het vloeibare koolstof-
flioxyde wordt echter terstond weder gasvormig, waardoor zooveel
warmte gebonden wordt, dat een ander gedeelte bevriest en als
witte vlokken neerslaat; laat men de vloeistof in een dunne, kope-
ren buis, waarin gaatjes zijn, stroomen, dan kan men het vaste
koolzuur verzamelen. Koolstofdioxyde in den vasten toestand is
een zeer slechte warmtegeleidei' en verdampt, wanneer het in aanra-
king met de lucht is, slechts langzaam. Niettegenstaande het een
temperatuur van — 78" bezit, kan men het zonder nadeel in de
hand en zelfs iïi den mond nemen, daar het gas, dat voortdurend
ontstaat, een laag vormt, die verhindert dat het vaste koolzuur in
aanraking komt met de huid; drukt nu;n het echter tusschen de
vingers, dan gevoelt men dezelfde pijn, ais wainieer men zich brandt,
en er ontstnat een blaar, evenals dooi' gloeijeiul ijzer. Mengt men
vast koolzuur met aether, en laat men dit mengsel onder de lucht-
pomp snel verdampen, dan daalt de temperatuur tot — 100"; houdt
men vloeibaar koolzuur, in een toegcsmolten glazen buis, in dit
mengsel, dan wordt het vast en gelijkt dan op ijs.
Brengt men een brandende kaars in koolstofdioxyde, dan gaat
die, uit; hetzelfde heeft plaats met brandende zwavelen phosphorus;
sommige nu;talen echter, zooals Kalium en Magnesium, oxydeven
zich, wanneer zij in een stroom van koolstofdioxyde verhit worden,
terwijl tijn verdeelde kool zich afscheidt. Koolstofdioxyde is ver-
giftig; niet alleen in zuiveren toestand, maar ook wanneer het met
veel lucht gemengd is, werkt het verstikkend.
Daar het zich bij de alcoholische gisting vormt, alsmede bij de
verrotting van organische stotfen, verzamelt het zich ten gevolge
van zijn groot soortelijk gewigt iu kelders, waar vloeistotfen gisten
en in oude welputten ; waardoor dikwijls ongelukken veroorzaakt
worden. Wanneer de lucht in vertrekken, wa^u* veel menschen bijeen
zijn, meer dan 0,1 proeent koolstofdioxyde bevat, dan is zij voor
de gezondheid nadeelig; minder echter van wege (h; giftige werking
van het gas zelf, dan door andere vlugtige stoffen, welke met het
koolzuur worden uitgeademd, en die een nadeeligen invloed op de
gezondheid uitoefenen ; om di(^ reden is het noodig in woonkatners
en publieke gebouwen voor een goede ventilatie te zorgen.
Koolstofdioxyde wordt dikwijls koolzuur genoemd, omdat het in
dezelfde betrekking st.iat tot een reeks van zouten, die den Jiaam
van carbonaten dragen, als stikstofpentoxyde (salpeterzuuranhydridej
tot de nitraten.
in droogen toestand bezit het gas geen zure reactie ; zijn oplos-
sing in water echter kleurt blaauw lakmoespapier wijn-rood; deze
roode kleur wordt weer blaauw. wanneer men het reageei'papier
droogt, omdiit het koolstofdioxyde dan weder vervliegt. Het wer-