Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
62 kool sto VD i o x yd k,.
wordt dan door het zwaardere koolstofdioxyde verdrongen. In
water is liet vrij goed oplosbaar, echter beter in koud, dan in warm
water; door koking wordt het gas weder volkomen uit de oplossing
verdreven, l vol. Avater van O" lost 1,797 vol. van het gas op, 1
vol. water van 20" slechts 0,901 vol.: deze verhouding is onafhan-
kelijk van den druk, waaronder het gas zich bevindt; daar echter
het volumen van een gas evenredig met de drukking, waaraan het is
blootgesteld, toeneemt en vermindert, zoo volgt daaruit, dat het
gewigt van de hoeveelheid koolstofdioxyde, welke bij dezelfde tem-
peratuur door water wordt geabsorbeerd, afhankelijk is van de
drukking; met andere woorden, wanneer ICC. water van de ge-
middelde temperatuur, onder de gewone drukking van den damp-
kring, 1 CC. koolstofdioxyde oplost, dan zal dezelfde hoeveelheid
water bij een druk van 2 atmospheren, ook ICC. van het gas op-
nemen; in het eerste geval weegt 1 CC. koolstofdioxyde 1,529
milligram, in het tweede geval echter 2 X 1,529 — :J,058 milli-
gram, enz. Veel andere gassen, die in water oplosbaar zijn, gedra-
gen zich in dit opzigt evenals koolstofdioxyde.
In het bronwater is altijd koolstofdioxyde opgelost, eu dit geeft
aan het water zijn frisschen smaak; in moussei-ende dranken, zooals
sodawater, spuitwater, bier, champagne, enz., is dit gas in groote
hoeveelheid aanwezig, daar deze vloeistoffen onder hooge drukking
met koolzuur verzadigd zijn. 'roestellcn om kunstmatig mousse-
rende dranken te bereiden, komen tegenwoordig iu verschillende
vormen in rlen handel voor.
Wanneer koolstofdioxyde aan groote drukking wordt blootgesteld
of zeer sterk wordt afgekoeld, dan verdigt Het zich tot een kleur-
looze vloeistof, die bij — 76" kookt. De spanning van den damp
van vloeibaar koolstofdioxyde is bij O" gelijk aan 35,5 cn bij 30"
gelijk aan 73,5 atmospheren; de vloeistof zet zich bij verwarming
sterker uit dan gassen; 100 vol. van O" nemen bij 10" 106 vol. in,
terwijl een gas voor dezelfde verhooging iu temperatuur zich maar
van 100 tot 103,66 vol. uitzet ; in den regel is de coëMcient van
uitzetting van vloeistoffen kleiner, dan die van gassen, maar nog
eenige andere stoffen, die door zameiulrukking tot vloeistoffen ver-
digt zijn, maken daarop een uitzonrlering.
Koolstofdioxyde kan men tot een vloeistol' verdigten door een
groote hoeveelheid van het gas in een sterk, goed gesloten vat
te laten ontwikkelen (evenals de ammoniak in de ijsmachine van
Carré, verdigt zich het gas dan door zijn eigen drukking): of
door het met een perspomp in een sterken, ijzeren cilinder, die van
buiten door ijs afgekoeld wordt, te pompen. Zoodra de hoeveelheid
van het ingepompte gas 'ói^ maal grooter is, dan de inwendige ruimte
van het vat, gaat het gas over in een vloeistof: op die wijze kan
men den geheelen cilinder met vloeibaar koolzuur gevuld krijgen.