Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
KOOLSTOFDIOXYDK.
(31
li K A X D S T O F r K X.
Froccntisclie zamenstelling na
aftrek cler ascli.
1 Koolstof. 1 Waterstof. ! Zuurstof cn : Stikstof. 1
Hout . . . •.......... 52,65 5,25 1 42,10
Turf uit Ierland........ 60,02 5,88 1 34,10
Bruinkolen van Keulen..... (56,96 5,25 i 27,76
Vai'dachtige kolen van I>ax. . . 74,20 5,89 1 19,00
Cannelkolen van Wigan .... 85,81 5,85 8,34
Hartleykolen van Newcastle . . 88,42 5,61 ■ 5,97 ^
Anthraciet van Wallis..... 94,05 3,3S ! 2,57 ■
Door verkoling van steenkolen verkrijgt men een digte soort van
kool, die men coak genoemd heeft. Goak heeft een soortelijk ge-
wigt van 1,() — '2, en bezit veel waarde als brandstof, vooral wan-
neer men een hooge temperatuur behoeft.
ÜXYDEX DER KOOLSTOF.
Kooloxyde, CO- Moloculaiigewigi 28. Digtheid 14.
Koolstofdioxyde, (^0.,. Molecuhnrgcwigt Digtheid
Kooldofdioxydt (koolzuur), C O..
Wanneer koolstof of een koolstofhoudend ligehaam bij overvloe-
dige toetreding van lucht of zuurstof verbrandt, dan vormt zich
altijd koolstofdioxyde. In vrijen toestand vindt men het in de
lucht, en opgelost in water in vele minerale bronnen. In vulkani-
sche streken, zooals in de oude kraters van den Eifel, in de Honds-
grot bij Napels, in het Doodeudal op Java, enz., komt het in groote
hoeveelhed(;n uit den bodem.
Om zuiver koolstofdioxyde tc maken, ontleedt men een koolzuur-
zout (carbonaat) door zoutzuur of zw avelzuur in een gasontwikke-
lingstoestel; gew'oonlijk gebruikt men daarvoor ('alciumcarbonaat
fkrijt of marmer). Giet men daarop zoutzuur, dan ontwijkt kool-
stofdioxyde onder opbruisen, terwijl water en Calciumchloride ont-
staan :
Ca C O, -f. :l H Cl = C O. Ca Cl + H, O.
Koolstofdioxyde is een kleurloos en reukeloos gas, dat een zwak
zuren, prikkelenden smaak bezit; zijn soortelijk gewigt bedraagt
1,52!). Dcuir het zwaarder is dan lucht, kan men er een vat mee
vullen, door het op den bodem van het vat te leiden ; dc ligtcrc lucht