Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
ÖO KOOLSTOF.
is. Zij ontstaat, zooals wij i-eeds venncld hebben, bij de drooge
destillatie van organisehe stotfen : hierbij ontwijken vlngtige kool-
stofverbindingen, terwijl het grootste gedeelte (k^* koolstof, ge-
mengd niet de minerale- of asehbestanddeelen, achterblijft.
In zuiveren toestand treffen wij deze soort van koolstof aan in
het zw^artsel, dat men verkrijgt bij de onvolkomen verbranding van
stoffen, die zeer rijk zijn aan koolstof, zooals harsen, terpentijnolie,
enz. Deze stotfen branden met een roetgevende vlam, dewijl een
gedeelte der koolstof i^iet geoxydeerd wordt, maar zich in fijn ver-
deelden toestaiu! uit de vlam afscheidt, en tegen koude ligchamen
als roet afzet.
Houtskool is zeer poi-eus en drijft op water, zoolang de poriën
met lucht gevuld zijn ; in den vorm van een tijn potuler echter
zinkt het. Op haar poreusheid berust het verniogtMi der kool om
gassen en kleurstoffen vast te leggen ; 1 deel vcrsch uitgegloeide
houtskool absorbeert 9(1 vol. ammoniakgas en !) vol. zuurstof, ^len
gebruikt daarom houtskool, om er water doorheen tc filtreren en als
desinfecte(;rmiddel in ontleedzalen eu hospitalen. De gassen, die
bij verrotting van organische stoffen ontstaan, worden door de houts-
kool vast gelegd, en schijnen in haar poriën langzamerhand ge-
oxydeerd, en ilus onschadelijk genniakt te worden. De kool, die
men verkrijgt, door beenderen aan drooge destillatie te onderwer-
pen, wortlt beenderkool, bcenzwai't of ivoorzwart genoemfl; men
maakt van deze kool in de suikerraffinaderijen gebruik, tot ontkleu-
ring der suikeroplossing. Zij werkt nog krachtiger dan houtskool,
omdat de koolstof in de beenderkool in zeer fijn verdeelden toestand
aanwezig is; zij bevat namelijk 9(1 procent minerale bestanddeelen
fCalciumphosphaatj.
De steenkolen, de bruinkolen en de turf zijn overblijfselen van
een plantenwereld, die te gronde gegaan is. Wanneer de houtvezel
zich langzaani ontleedt, terwijl de vrije toetreding der lucht verhin-
derd is, dan verliest zij hoofdzakelijk zuurstof en waterstof; hoe
langer dit proces voortgaat, hoe rijker aan koolstof de organische
overblijfselen worden. Tevens verliezen zij hierbij meer en meer hun
organischen bouw, vooral wanneer zij sterk zamengeperst worden
door lagen van gesteenten, die er boven afgezet worden. De on-
derstaande tabel doet ons zien, hoe hout langzamerhand in de ver-
schillende fossile brandstoii'en overgaat :