Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
58 KOOI,STOF.
water en stikstof. Leidt ineii ammoniak door een roodgloeijende,
poreeleincn buis, die !net scherven van porcelein of' met puimsteen
gevuld is, dan wordt het ontleed in stikstof' en waterstof: dezelfde
ontleding heeft plaats, wanneer men sterke elektrische vonken lan-
gen tijd door het gas laat gaan ; 2 vol. ammoniak geven dan 1 vol.
stikstof en 3 vol. waterstof, waaruit men de formule N II,, afleidt.
5. KOOLSTOF of GARBONIUM.
Atüomgewigt 12 =: C.
De koolstof is een vast ligehaam, dat bij de hoogste temperatuur,
die men kunstmatig kan voortbrengen, noch smelt, noch vlugtig
wordt; zij wordt in de natuur gevonden in twee geheel verschillende
vormen, als diamant en als graphiet (potlood), en met zuurstof ver-
bonden, als koolstofdioxyde (gewoonlijk koolzuur genoemd). Kool-
zure zouten of carbonaim vormen dikwijls geheele bergen, bijv.
Calciumcarbonaat, dat als inarmer, krijt, kalksteen, enz. voorkomt,
en Calcium- en Magnesiumcarbonaat, waaruit het gesteente bestaat,
dat onder den naam van Dolomiet bekend is.
Koolstof is het belangrijkste en meest kenmerkende bestanddeel
van het dierlijk en plantiiai'dig ligehaam. Vroeger werd reeds ver-
meld, dat de planten, onderden invloed van het licht, koolzuur uit de
lucht opnemen en zuiu'stof weder afgeven; koolzuur schijnt de eenige,
althans de voornaamste bron te zijn, waaruit de planten de voor
hun opbouw noodige koolstof verkrijgen; terwijl de dieren, die
middelijk of onmiddelijk hun voedsel aan het plantenrijk ontleeuen,
zuurstof opnemen cn koolzuur uitademen. De kringloop der kool-
stof in de organische natuur berust dus op een desoxydatie of
reductie, die iu het ligehaam der plant plaats heeft, en vernieuwde
oxydatie in het dierlijk ligehaam. Wordt eenige organische stof, bij
afsluitin.g der lucht, aan een hooge temperatuur blootgestf^ld, dan
blijft koolstof in den vorm van poreuse kool achter.
Wij hebben hier dus het merkwaardig verschijnsel, dat hetzelfde
element in drie verschillende toestanden optreedt, tlic in hun uit-
wendig voorkomen en physische eigenschappen, zooals hardheid,
kleur, soortiilijk gewigt, de grootste verscheidenheid aatibieden ; in
scheikundigen zin gedragen zij zich echtei' volkomen gelijk ; alle
drie geven bij verbranding in zuurstof dezelfde verbinding, namelijk
koolstofdioxyde, en 12 deelcn diamant, graphiet of kool geven even-
veel, 44 deelen, koolzuur. Een overeenkomstig verschijnsel ont-
moetten wij i'ceds bij de zuurstof, die als gewone (ïu als actieve
zuur.stof of ozon optreedt: men duidt dit verschijnsel, dat bij meer