Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
am momak.
57
kend eu wordt in het groot bereid door het gas te leiden in water,
dat afgekoeh! wordt.
Onder een (b'uk vaii 7 atmospheren en bij geniiddekh^ tempera-
tuur verdigt zich het ammoniakgas tot een kleurlooze vloeistof, die
bij — 38,5" kookt, en bij — 75" tot een ijsachtige massa vast wordt.
Het door druk vloeibaar gemaakte gas is onlangs in de nijver-
heid toegepast om kunstmatig ijs te maken : deze toepassing steunt
op de wet der latente warmte. Verdampt men namelijk een vloei-
stof snel, zonder toevoer van warmte van buiten, dan heeft cr sterke
afkoeling plaats, omdat de warmte, die noodig is voor de vorming
van damp, aan de vloeistof of aan haar omgeving moet onttrokken
worden ; de (hiling van temperatuur, die hierdoor ontstaat, is des te
aanzienlijker- hoe lager het kookpunt der vloeistof is, en hoe spoe-
diger zij iu damp overgaat. J)e
ijsmachine van CakkÉ (Fig. 18)
bestaat uit twee sterke, ijzeren va-
ten, die door een gebogen buis ver-
bonden zijn. De cilinder bevat
een bij O" verzadigde oplossing
van ammoniak in w ater; deze wordt
langzamerhand verwarmd; tegelij-
kertijd wordt het vat H door koud
wat(^r goed afgekoeld ; <lc ammo-
niak wordt door de warmte uit de
oplossing verdrevcïi en verdigt
zich, zoodra de fb'uk tot boven 7
atmospheren gestegen is, in het
vat dat dubbele wanderi heeft.
Is nu de meeste anunoniak uit de oplossing verdreven, dan breugi
men den cilinder .7 in koud water, en de vloeistof, die moet be-
vriezen, in de binnenste ruimte van het vat B. De ammoniak ver-
vliegt weder zeer snel. omdat al het gevormde gas oogenblikkelijk
door het water in A geabsorbc^erd wordt, en er dus geen druk in
het binnenste; van den toestel bestaat; hierdoor kot^lt het vat B zeci
spoedig tot onder O" af, en de ijsvorming heeft plaats.
Ammoniak verbindt zich oimiiddelijk met alle zuren en doet alzoo
een re(;ks van verbindingen ontstaan, die men aunuonïakzoidm noemt,
en die in hun reacties de grootste overeenkomst met de zouten
<ler alkalit;n vertoonen: de oplossing van ammoniak in water heeft
een sterk bijtenden smaak (bijtende ammoniak), evenals de hydroxx -
den der genoemd(; metalen ; zij neutraliseert zuren en kleurt rood
lakmocspapier blaauw, waarom zij vroeger vlnyl'Kj (dknli genoemd
werd.
Ammoniakgas braiult in de lueht niet, kan echter in zuurstof
aangestok(m worden, en verbrandt dan met een groen-irele vlam tot