Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
AilMONlAK.
0 0
binding bijna kleurloos en gaat daarna over in kleurlooze kristallen,
die bij -— smelten.
Wanneer stikstoftetroxyde met water wordt zamengebragt, dan
wordt het ontleed, of in salpeterigzuur en salpeterzuur, of in stik-
stofoxyde en salpeterzuur; dit hangt af van de hoeveelheid, die aan-
wezig is, en van de temperatuur; de damp neemt derhalve in voch-
tigen toestand een zure reactie aan, en daarom hield men deze ver-
binding voor een zuur, dat men den naam van ondermlpeterznvr
gaf. liet soortelijk gewigt van het gas is 1,59. waaruit men door
berekening voor het moleculairgewigt 46 vindt.
STIKSTOF LN WATERSTOF
JnnHoniok. N H^.
M(i|crul.Hrj(rwigl 17. Digtheid 8,5.
He stikstof vormt met waterstof maar vén verbinding, de ammo-
niak. N II3 ; deze kan niet door onmiddelijke vereeniging van de
bestanddeelen verkregen worden, maar vormt zich op indirecte wijze,
onder verschillende omstandigheden. Zoo kan zich stikstof met de
elementen van water verbinden tot Annnoniumnitriet. een verbinding
van ammoniak met salpeterigzuur:
N., + '2 11,0 — N 11,, li NO,.
Zij ontstaat in kleine hoeveelheid bij snelle verdamping van wa-
ter. Wordt phosphorus iu een tlesch g(!bragt, die vochtige lucht
bevat, dan vormt zich, zoo als bekend is, ozon ; daarbij treden ne-
vels op, die gedeeltelijk uit Ammoniumnitriet bestaan.
Wordt salpeterzuur of een oplosbaar nitraat in een vloeistof ge-
bragt, waarin waterstof ontwikkelt, dan verbindt zich een gedeelte
van dc vrij wordende waterstof met de zuurstof van het salpeterzuur
tot water, en een ander deed met de stikstof tot ammoniak. Ammo-
niak ontstaat verder altijd, wanneer stikstofhoudende, organische
stoffen in ontleding overgaan ; hetzij langzaam door rotting, hetzij
sneller door verhitting in gesloten vaten (drooge destillatie). De
verbinding van ammoniak, die onder den naam van salmiak bekend
is, werd in vroeger tijden uit gedroogde mest van kameelen in de
woestijïi van Lybie, in de nabijheid van dt; puiidioopen van den
tempel van .lupiter Annnon, bereid, en als Sol ammouiacnm naar
Europa gezonden : hiervan is de naam ammoniak afgeleid. — Am-
moniak-verbindingen zijn iu groote hoeveelheid in guano bevat;
inaar de hoofdbron voor de ammoniak-verbindingen is thans het