Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
STIKSTOFDIOXYDK.
dus 2 vol. stikstof, of in 44 gew. d. der verbinding zijn 2x14=28
gew. d. stikstof bevat, en de daarmede verbonden zuurstof weegt
dus 16 gew. d. ; de l'ornmle is al/.oo N^ O.
Stikdo/diod'yfh of Stikdofod-'/de, NO.
Een kleurloos gas, dat zich vormt bij inwerking van matig ver-
dund salpeterzuur op veel metalen. Men bereidt het gewoonlijk
door koperkrullen in een toestel te brengen, zooals wij voor hel
bereiden van waterstof gebruikt hebben, en salpeterzuur door de
treehterbuis er op te gieten, waarbij zich water, kopemitraat cn
stikstofdioxyde vormen :
:Ï Cu + 8 UNO, = 3 ( u + 4 IL O -h 2 N O.
De meest kenmerkcmlc eigenschap van dit gas is, dat het, als het
met lucht of zuurstof gemengd wordt, onder verwarming rood-bruine
dampen vormt, daar het zich met meer zuurstof verbindt. Tot dus-
verre is het nog niet tot een vloeistof verdigt gtnvorden; in water is
het weinig oplosbaar, door eene oplossing van ijzervitriool wordt
het e(;htcr in groote hoeveelheid opgenomen; deze oplossing kleurt
zich ten gevolge daarvan bruin, daar zich een eigenaardige ver-
binding vormt. Door brandende ligchamen wordt het onder vrij-
worden van stikstof ontleed, maar daartoe is een hooger tempera-
tuur noodig, dan voor de ontleding van stikstofmonoxyde; bran-
dende phosphorus of witgloeijciulc houtskool verbraiulcn in dit gas
met sterken glans. De analyse van deze verbinding kan op de-
z(dfde wijze geschieden, als die wij bij het stikstofoxyde beschreven
hebben; zij leert ons, dat 1 vol. stikstofdioxyde '/., vol. stikstof
geeft; de digtheid van het gas is 15, bijgevolg is het gewigt der
molecule of vau 2 vol. = 80: trekt men hiervan af 1 vol. of
14 gew, d. stikstof, dan blijven er 16 gew. d. ziuu'stof en dc
formule is dus N O; dat is dc helft vau die, welke vroeger (bi. 48)
onder de stikstofoxyden opgegeven is : dit is in ovcn.'enstennning
met de wet, dat alle moleculen in gasvormigen toestand dezelfde
ruimte innemen als 2 atomen wat(M'stof. Ook de physische eigen-
schappen der verl)iuding wijzen ei* op, dal zij een eenvoudiger za-
menstclling heeft dan stikstofoxx(luie: zij wordt namelijk niet tot
een vloeistof verdigt ondc^r de omstandigheden, waaronder ttikstol'-
oxydnle dit d(jet; eveneens dr chemische eigenschappen, de groo-
ter bestendigheid bij verhitting jjleit voor ([{• eenvoudiger foj-mtdc,
daar het (mui algemeene wet is, dat bij overeenkomstige (a)udoge)
verbindingen, die, welke eenvoudiger zijn zamengesteld, veel moei-
jclijker den vloeibaren of vasten vorm aannemen en krachtiger de