Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
5il ZOUTEN.
wen als water, waarin waterstof floor een groep van atomen, die
zuurstof bevat, vervangen is : zoo is salpeterzuïir een oxvzuur der
NO /
stikstof en kan beschouwd worden als ' O.
Wordt de waterstof vau een zuur door een metaal vervangen, dan
verdwijnen de zure eigenschappen (somtijds geheel, somtijds ge-
deeltelijk) en er ontstaat een zout. Deze verplaatsing der waterstol'
kan op verschillende wijze geschieden : wij hebben reeds vroeger
gezien, dat wanneer zink op zwavelzuur inwerkt, waterstof vrij
wordt; het zink treedt dan in haar plaats, en er ontstaat een zout, dat
zinksulphaat genoemd wordt. Zouten vormen zich verder door
liubbele ontleding, wanneer hydroxyden en oxyden der metalen met
zuren te zamen komen ; voegt men bijv. bij de vloeistof, die men
verkrijgt, wanneer Kalimn op water inwerkt, en die, zooals reeds
boven gezegd werd, bijtende potasch of Kaliumhydroxyde bevat,
salpeterzuiir, dan verdwijnt bij een zeker punt, zoowel de zure
smaak van het ziuir, als de bijtende van de potaseh ; de oplossing-
is neutraal en werkt noch op blaauw, noch op rood iakmoespapier:
zij bevat nu Kaliumnitraat (salpeter):
U\ HJ H)
Üe in water oplosbare hydroxyden, die zich op die wijze met zuren
omzetten, worden Jl/calmi genoenul: hun oplossingen hebben
een eigenaardigen, bijtenden smaak en de eigenschap om door zuren
roodgemaakt lakmoes weder blaauw te kleuren : zij rm(jerei\ alka-
luck. Ten opzigte van zuren gedragen zieh evenals deze hydroxyden,
vele metaaloxyden, di(; men bamchf oxyden of hannH noemt; zilver-
oxyde, Agg O, bijv. lost in salpeterzuui- op en neutraliseert dit: ter-
wijl zilvernitraat ontstaat, dat in water oplosbaar is :
AgJ n] — HJ ' Ag)
Bijna alle salpeterzure zouten of nitraten zijn in water oplosbaar;
veel daarvan worden, even als het zuur zelf, zoowel in het laborato-
rium van den scheikundige, als in de nijverheid veelvitldig ge-
bruikt; de belangrijkste nitraten zullen bij de metalen nader be-
schreven worden.
^ HtlkHtof'pentoxifde of Salpeterzanranhydride, N^, O..
Vh)lei'ulairgewigt 108.
Deze verbinding ontstaat, wanneer droog chloorgas over zil-
vernitraat geleid wordt, waarbij zich zilverchloride, zuurstof en