Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
46 wet, volgens welke de gassen zich verbinden.
Het teeken H^ O voor water, drukt dus niet alleen uit, dat
water een verbinding is van 2 gew. d. waterstof en 10 gew. d. zuur-
stof, maar ook dat 2 vol. waterstof met l vol. zimrstof verbonden
zijn en 2 volumina waterdamp gevormd liebben.
Het teeken NH^ beteekent, dat 2 vol. ammoniak 3 vol. waterstof
en 1 vol. stikstof bevatten ; terwijl UVA beduidt dat 1 vol. ehloor
zich met 1 vol. waterstof tot 2 vol. zoutzuurgas verbonden hebben.
Wij hebben vroeger gezien dat 28 gew. d. stikstof' zieh met 32
gew. d. zuurstof tot stikstofoxyde verbinden ; de digtheid (lezer ver-
l)inding werd eehter gevonden m 15, bij gevolg is haar moleculair-
gewigt 30, en bestaat zij uit 14 gew. d. stikstof en 16 gew. d.
zuurstof, of uit 1 vol. van (^Ik der elementen ; de formule van stik-
stofoxyde is dus NO.
VtTbinden zich ong(;lijkc volumina van verschillende elementen,
dan heeft er altijd contractie plaats, dat wil zeggen, dan is het vol.
der verbinding steeds kleiner dan dat dei- gassen, waaruit zij ont-
stond; de verhouding tussclien deze volumina is echter altijd zeer
eenvoudig; zijn de vol. der verschillende elementen even groot, dan
heeft i'Y dikwijls geen contractie plaats : 1 vol. waterstof verbindt
zich met 1 vol. ehloor tot 2 vol. zoutzuurgas, 1 vol. stikstof ver-
eenigt zich met 1 vol. zuurstof tot 2 vol. stikstofoxyde ; 2 vol. wa-
terstof daarentegen met 1 vol. zmirstof tot 2 vol. waterdamp.
Van deze feiten uitgaande, kan men gemakkelijk het gewigt van
een bepaald volumen, bijv. 1 kub. palm, van een enkelvoudig of
zamengesteld gas berekenen, wanneer men zich slechts herinnert,
dat 1 kub. palm waterstof, bij O" en 760 m. m., 0,0895 gram
weegt: men heeft dit gewigt slechts met (h^ digtheid van het be-
doelde gas te vermenigvuldigen. Onder dc^ze omstandigheden
(O" en 760 m. m.) weegt dus :
1 kub. palm zuurstof 16 X 0,0895 = 1,432 gram.
I „ „ stikstof 14 X 0,0895= 1,253' ..
1 „ ,, zwaveldamp 32 x 0,0895 —2,864 ,,
1 „ „ waterdamp 9 x 0,0895 =0,805 „
Stikstof wordt door zuurstof, noch bij de gewone noch bij
verhoogde temperatuur geoxydeerd ; laat men eehter langen tijd
krachtige electrische vonken door drooge lucht gaan, dan vereeni-
gen zich de beide daarin aanwezige gassen, en er ontstaan roode
dampen van stikstoftetroxyde; wanneer er tevens water aanwezig
is, dan verdwijnen de roode dampen en het water krijgt een zuren
smaak, die afkomstig is van salpeterzuur. Stikstoftetroxyde ont-
staat ook bij onweer; van daar dat er dikwijls een zeer kleine
hoeveelheid salpeterzuur iu regenwater gevomlen wordt. Waar-
schijnlijk gaat de zuurstof, voor zij zich met do stikstof verbindt, in
ozon over.