Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
atoomthkoimk.

ander verbinden, of 2 atomen kunnen met I. enz. van een an-
der zamenti'eden ; daar nu liet betrekkelijk gewigt der atomen door
het verbinïlings- of atoomgewigt uitgedrukt wordt, zoo kunnen
ehemische verbindingen slechts in veelvouden daarvan plaats grij-
pen. Stikstofmonoxyde bestaat uit 1 atoom zuurstof verbonden
met 2 atomen stikstof; voegt zich een tweede atoom zuurstof daarbij,
dan ontstaat stikstofdioxyde, en door verder toeti'cden van atomen
zuurstof ontstaan achtereenvolgens stikstollrioxyde, stikstoftetroxyde
en stikstofpentoxyde.
Het kleinste deeltje cener scheikundige verbinding bestaat dus
uit een groep van twee of meer atomen, welke men violecvle noemt ;
men neemt aan dat de molecule niel door mechanische middelen
gedeeld, maar alleen door scheikundige werkingen in atomen
ontleed kan worden. Zoo bestaat de molecule water uit 3 atomen
waterstof en 1 atoom zuurstof, en de som der atoomgewigten
dezer elementen 2 -f- 1 fJ n: geeft ons hot gewigt van de
molecule water.
Zeer eenvoudig zijn de verhoudingen, wanneer de- enkelvoudige
stoften zich in gasvormigen toestand vereenigen, daar dc digthcden
der elementen in gasvorm overeenkomen met dc atoomgewigten, of
ïnet andere woorden, omdat alle atomen in tien gasvorm dezelfde
ruimte innemen (1). Zoo is de digtheid van zuurstof gelijk aan
het atoomgewigt rr: l(>; de digiheid en het atoomgewigt van stikstof
zijn 14, de digtheid van chhior is 35,5, die van zwaveldamp 32.
De digtheid van een verbinding in gasvorm is half zoo groot als
haar moleculairgcwigt, de moleculen neuten dus in den gasvormigen
toestand de ruimte in van 2 atomen waterstof (2).
Het molecidairgewigt van water. H. O, is
IS
: 1«.
de digtheid van waterdamp is rr: =z 9.
Het moleculair gewigt van zoutzïnn*. H Cl, is rir ^fi,.").
de digtheid van zoutzuurgas is — —' ~ 18,25.
Het moleculairgewigt van ammoniak. NH^, is r= 17.
de digtheid van ammoniakgas is — _ = 8,5.
(1) Een uitzondering in.iken phosphorus en arsonicuni, wa;irvati lie digt-
heid van den damp hol diihbol is van liet atooingowigt, en oonij^e vlugligo
motnlen, zonals kwik en zink, wier atomen in don gasvorm do dubbele
ruimte innemen van het atoom waterstof, on wior di;?lheid dus mot d»» holfl
van hot atoomgewigt overeenkomt.
(2) Ook op dozen rogol zijn ooniKO uilzonderingon, waarop wij iiij de
daarop betrekking hebbende verbindingen zullen (erugkfunen.