Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 7 — .
ai^n zoQiten en leven te beleren, mijn ligofiaam.te
lastgden met vasten in een haren sak en ia koud
water te baden den armen aalmoeien te geveo. ea
vigtig in den T<thnud te studereo.
UuK wa» ik van den 12 November 1761 (ot den 6 Mei
1762 va«tende, twee (Jagen en nachten tufider iets to
gebiuikeo, ie(iere week dragetida een ^ak met paarden-
haar, en badend« dagelf^k« in het water doch dit hielp
inq niet, in tegendeel werden ^nijne kwellujg vaa dag
tol dag groofer.
AU ik dacht ik lal mijn klagen vergelen en mijn ge-
vaar varen laten, «chroiïmde ik voor al myn «tnertenj ik
weet d^t gij mij niet lultonachul'lig fiouden. Job 9 28
Mijn Htads en Kerkgenooten der Juden hadden öui
mijatriestig leven de» te meerao'fting voor mij, docb
ditkon ik niet dulden, xooda» ik i(i de Syaago^e uitriep.-
dat lij mij tocfi voor geen fieitigen tonde achtea
maar voor een ^odlooten zondaar. Wus dacht ik eenige
rust io mijne ziele Ie vinden, De Jodta zulks hoorendG
lachten om mij en hadden iter veel reden var» mg in
de Synagogen. De een zeidö, ik w;is uimnnig, de
andere dat mij een booieu geest, jade derde zei dat
mg een duivel bezeten had. Dit alles lioorde ik met
vreugd, denkende hierdoor eenigen troost en rust ia
mgbe ziele te vinden.
Doch dit troostte mijne droeffierd niet* zoodal ik be-
sloot op den dorpel der Synagoges te gaan leggen, opdat
eeu ieder die uit ons in de Synagoge gingen, mij met
voeten zouden treden^ dus verre vernederde ik mij vaa
de eerste plaatjj op de laagste plaats des Synagoges.
Doch de Joden verhinderde mg en wierden boos, dus
wierd ik hierin verhindert, (kch, hou verdorven en duis-
ter zijn ook de verAt.4ndig«te monnchen dat zij niet ea
kennen den vtcQ en het levt;o der zaligheid, die ia
Christus is; tot redding huouer eilende, dat zg die niet
vreeten die ligchaaui cn liel kan wci^pen in deu poel des
verdeil«. Dus bea ik bekotïiiueil gebleven tol dea