Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
- ® "
mgn aaogefiawrie vader bfgun te «preken al veenoodc
van xlj.n tveede dochter in huwel^k te nemen, ik
deede wa8 genaamd Sarel^ oad 14 jaar. Ik trouwde
le den 24 Julij 1760, voor de tweede maat
Den 8 September verkreeg ik van den Üp|>er Kabhyo
Gerson den tilel van dubbelt Uabby.
Den 10 November 1761 studeerde ik nachtM in den
Medreschi handeleude dat men de bekeering niet moest
uitstellen, das kwam uiij een groo<e schrik over; mij
dacht ik Lourde een «lem, Caat uit de dnisternisse!
Do« wenschte ik mijne oof^eu aiogten geopenilwoi-
deoj doch ik Slootte de hand des üeeren voordien lijd
veg doch de wourden, gaat uit de duisiernisse! knaagde
stls een worm in m^D gemoed. du8 tocht ik alte diver-
tissementen. 's morgens ctelde ik mijn verstand te werk
om na te sporen wal uit de duisternisse te ga<4n wou
seggen. Doch bet bleel mg verborgen, ik stelde mQ lot
diyerteeren, maar hel was maar in schijn, nitls kon mq
vermaken' echter stiet ik de hand des IJeeren weder van
mg. den derden volgenden nacht ntqderende in den
Talmud, kwam mij dexelfde schrik weer over ja het
nasof iemand duidelijk tot mij riep ach verlaat toch
de duisternis! en op dat oogenhlik onidekle de tieere
dat ik was een oproermaker in Guds r^k, niet waardig
mqn oogen ten hemel te heiTen, Ik moed in verwonde-
ring nitroepen. Ueere! hoe groot is uw oolmoedighied,
dat gij mg zoolang gespaarfl hebt. Ik was in doodang^t
het klamme zweet biak mg uit. het wan of de aaiftJe ou-
der mijne voelen openspiijKe en ik mei Cor^^ daarin
xoQ zinken. Ik kan gelielde Leter! niet uiidiukktn
uignen angst, ik bragt den nacltt verder metweenen
door. ik begon, te zien dat ik duisler was en daaiuitie
raken dacht mij or.doenlijk, ahoo hel Oude Testament
^ïq een gexegell boek was en van een Nieuw Testament
wist ik niets. alzüO de Joden alhier het teli's niet mogen
lezen, ja in huis iiebhen. Dun zat ik in den duister, en
waseea vq^bd des Hoeren, lo dexeo Oc^cht cam ik voor