Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
Geliefde C'irisleneul gi] vr.iflg(inct reden ï»ij? Waar-
om de joden het Oode Te^tamenl ïoeverlrouwd? Het
verstrekte mij fol genoegen (e ieien, in hun Talmad
(i\legilta fol. 11 lUhhy Mote« zegt ik heb mij alJe
dagen gekwek over deie tex( Deut 2S 29 Ënde gij
xult tanien inden middag gel'jk de hlmdeoomtasten in
het donker; (wanl wat «cfie^dt eeu hin den of het don-^
kerol licht, is,) ik mg,een luimden inet een lakkei (tegt
lUbhy Mote«) in (lef nacht »andeten, liij lei schuon ik
niet tü zie een anderdte niet hlind kan d<in zien do
grachten, co mij w^ariichuweo, optilt ik daar niet io
valle! Üu« is den joden ïiet Uu Je Teütütneut, toever-
trouw!, Roin.^2. oui het voor Cfin*tenen tedragent
aUeen fakkel on^ervalicht. O [»linden IJioeders! zeg,
het licht des Evangel nms, spreidt tich uit als de
tniddagion axt dan niet meer aU da hitndeo. ojülat gij
niet en ViéI in den put der vertioeinenis,
Met dezen iever «tocleerden ik zes j-<ren. in mijn oug
cn in de oo^en van vele joilen, in nnjn »l-td ik een
vroom lieilig man, «»veral in iSynagogen en maaltijden
had ik de fioogftte plaats aU JÏ^hhy! Dit maaktemijn
hart hoogmoedig en dus w^s ik voor mijn zaligheid niet
liekommerd.
Den 5 April 1760, mnne vroiw nog geiond. en
des avonds was zij overlfdeo. ik beweende den dood
luijoer vrouw na de Joodsche manier mijn eenigstc
dochter E%terel genaamd, w^s toen 6 tn^andenuud
lügne'^fouw wierd na^r de wgzfi der Joden op slroo
gelegd, bedekt met een zwart kleed en t'en brandent
licht aan het hoofdenende gedurende dit rouwklagen»
was m^n herteo lieioert! Ik dacht, ach mensch wat
is D einde? gij moet alles verl^^ien vii»-nden cnrijk:
doïömeo, eu gij moet wor<len mtrt^etidcel l»et aas
Jer wonuen en een inwoner der aarde
U ij beweenden na de joodsche nmnier 7 dagen de
doüd Uïijos vrouw na haar begraalFcni»i«en. Wj ate-a
3p do aarde ua de luslclli'ig dor Raljhyien. W auueer.