Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 4 — .
mand kon haar antwoorden, ja leert da Talmad niet
een Rabbyo die vlijtig studeert heeft hel lielsche vuor
geen raagt, no^ meer vertekcring geeft den Tulniody
foi. 19. die vlijtig uto'ieerl k^n eeuwig ieve'i.
De Talmud leertdaf in deo Memel een/Vcademie
alwaar de Kabgoen Ie zamen kumeo. Sotttki zeg(.* dat
bij beeft getittn eeoen Eïim, die .8 morgens bij hem
kwam met fchoone uogen doch avonds met roode
oogeo, de reden was f»ij nad aan gevraagd om de
Rabb^oen te zien in den heatel maar toen bij R, Cia
xagy kwamen twee varige stralen in zijn oogen en bq
-wierd blindt doch toen hg 0|) het grat van zag,
vas hg liende geworden, en hiervan waren sgneo
oogen Dog roüd.
De Bijbel was voor mij aU gf^zegeld schoon hij in
mgn boebenkitst stond u'ql den Talmud leert, fot. 22
van Uabby Eliezer dat zqn disci|)elen vroegen om een
les op tiju doodbe<l en dal liij zei. houd uw lUhbies in
eeren en wend u'kindtren aan den fiijhel in zulk een
bedroefden toestand was ik en zoo is het ganscbe
jodendom ten dezen dage zi] sgn verdronken in den
Talmud en weten naauwelqks een lext uitdenBqbel
hg Ie brengen, Daar wordt Sabbaads in de Synagoge in
de Boeken il/t^^se« wel gf leien manr niemand begrijpt
uf verstaat dut |a zei fs iiiet degeen die dat leesi. Kabbij
filozes schrqft de tijd valton.s lang in onze ellende en
onze krachten zijn (e niet. f)e oneenigheden heelt zich
verheft, en de gevoelens tijn veledei geworden, op
dezeltdp wijs »chrgti Pdbhy fiiertck,
Veivelgens kan ik bewijzen dat een jood in gesprek
met een Christen konierjde. niets tot bewijs gegrond oit
den Bijbel kan bij brengen. ti\ too dit algebemt, ach hj'C
i«ak hoe ongerijmd en hoe krenpel komt het er uit
zij lallen gan»ch ongegrond u te gemoei voerer, omdHt
mijne vooroniers in de W^et gestorven lij i, loo wil ik
oQt in dfnifilveti sterken zonder u meer bewQs des
aapg.iande »uur «e l»r»iigef".