Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
EEN KORT UITTREKSEL UIT DE WONDERLfJKE
I.EIDINGE GODS,
omtrent een Blinden LEIDSMAB/ der
BLINDEN.
Ik eertiidu Salomon Duitsch, do Chriatiaan Salo:
mon Duitsch, ben geboren io het jaar 1734, te
Temiswar in Hongarije. Vier jaren ond zijnde,
veiloor ik mqn vader. Ik wierd opgebragt in da
Jood>clie leer. in'liet jair 1747 deed ik mijne be-
lijden!« na.ir de iuKlelli'ngen der llsbbgnen.
Na die helijdin); iin in dt «taüie hebheode, ging ik
naar Praag, om te «l uderen aan de Academie der Jodea
na te«en jaren «tadle keerde ik naar mijn vaderland, en
nam len huwelijk de dochter van Salomon Goen. Dit
wa* een Prieiier leer rijk tij vrouw genaamd e/e«<i7
beide leefden leer vroom, naar de wet der Joden en ik
leefde met mqne vruuw in liefde^ en ik «ludeerde »lijt/g
in deo Talmad, niet en God« naam of eigendom te
leeren kennen m^iar omflat ik rekende bet te zijn eene
groole Godsdienst, oindiit God mij dao den hemel
«chuldig wa» zoo aU de Talmud leert.
Jobvmet fol. 105 De Rabbijnen hebben geleerd,
dat in Jeruzalem een genUcht wa« al« ig 18 jaren xqo
dan stierven, dit zij men aan den Rabbi Jochenan
Sacai zoon-, die zeidieFamdie is mogelijk Alij de«
Priester« geslaclif, 1 Samuel2 21 en 32 Ziet de
dagen kumen enz Daarom raad ik u rtadeer, dan zult
gij leven, gelqk lij deden en leefden lang.
Daarom noemde zich die Familie na R. Jochenan
zoolang iemand «ludeert heeft de dood geen magt,
dii leert den Talmnd fol. 10 studeerde, en
de Dood Engel hem 'niets kunnende doen ging ziften
op een dennenboom en de boom «plqtte en Cisda
hield op met sin leren en stierf met R. Cto desgelgtt,
de Talmud legt: een Jonge Rabbi ge»torven tgode,
ïiopg zijne viouw al de Rabbijnen de reden, doch nie,