Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 46 — .
.
mij wat mijn hegoerte wa« ik overliandigde igo Eerw
mijn lakhijok hierop wierd mij in liefde ze« galdea
gegeven met ani woord van over acht of veertien dagen
om bescheid le ko^ne^'s
Dezer tijd dan v»ii looien iijnd»?kw;un ik weder in de
(jo'isistone gelijk meernmU(ia^rna. «mtjigaders genoot
ik nog twee reizen zek gulden en na vijI reizen in de
Coojiisiorie geweekt te hebben, kreeg ik len antwoord
«Ut Do 1) van Elisen mij uit lielde zou onderwijzen,
jjelijk zijn wel Et-rw met alle belde beeft gedaan tot
den 2 ApriT 17Ö7 aU wanneer lijn Eerw. zeide mij,
niet Unger van de ß>nd zegeiert der lleibgen Doopsel
le kunnen onil)ouden Efjalzooiijn Wel Eerwaarde na
wHzel moest vetiochthg mij om mijn belgdenis op
papier te brengen gt^lijk ik ondcs Gods genade gedaan
heb onder <)eo liicd. Jehovah verheerlijkt door de
erkentenis van den waren Messias jezus Christus^
opdat hut verstokte jodendom hier door hare dwa'
ling mogte zien cn dat de Heilige Gemeente van
Koneng jeztis Hem mog\e verheerlijken Hem geven
alle eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid AMEN.