Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
«en cJroniten en woedende Bol die mij veeUweiÜng er^
doodangat veroorxaakte, --
Ik kwam tot ifttJö/maar hetgeenedat mgne vrierilcn
mg hadden gpgeve was verteeici eehler ging ikjio da
«ehait naar AmsiefdatH »lernende op (iods Vooriii-
nigheid. Onderwegen was it eeer nee/slagtig niel «o-
teode wat tetulien antwoordt n als^eSehipper om (^e.'d
kwam aliooik niets hadom de vracht te betalen. Ée/^
üeer had in dete reis tgn oogop mijgclagen «n fiij
vroeg mg eindelijk de reders mijner drocfieid ik ani-
woordde geen gtld hebben om de vracht te b< t^leii
Hij antwoGfdej dan ca^ ik die voor u betaien mg dnar
en boven gevende twee «chelÜngen lot verkwikking.
<ïa8 kwamen wg in Amsterdam Eo in mgn iogüOteLt
dankte ik den Heere voorZgne weldaden.
Op een namiddag eens wandeieode pinseerdt* ik dn
Nieuwe Kerk altrier vond it veel menscben in tan p(*r.
taai staan ik kwaiB alhier en verbond dat hier een (J.» .
Historie was mgn hart sprong oj) van vreagd en ik nam
een beiilüit on» alïiier te blieven staan Üekerkknechc
Je furies kwam bg mij \ragen wat ik moest hel)beu ik
eet gaarne-eens binnen te ign ^ig antwoor(ie dat dit te
jaat was en ik over acht dagen n>oest wederkomen. Des
Zondaga ging ik na N. Z Ksjiel ingekomen igndo vond
ik niemand ais -een oude man en vrouw, ik ging hg
ijen zitten <jverpeicende de woerden van i^aiiiusy
Bebreen 12 vs II
De ouden man ()re8pnt€erde mij een ►tak koek ik
bedankte hem" vriendelijk alhoewel mijn fliauw hart
salks wenschtten daarop xuk den oude man een halve
koek en twee dubbeltjes io mijn lak den volgenden
Dingsdag ging ik Hij de fiijnhaansteeg alwaar een oelo-
ning gehoa len wierdt hier^^e i$.>t mi)n liel een groolc
broost in hel geielschap v^n (iu K-jning Jeius, Zfjnu uit
verkoren Gemeente.
Donderdags om twre are ging ik na de Gon?i«Ioi ie
4ilnnen gekomen ignd« vroeg een F.erw lieer I'raeics