Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
iWclling O wat xtnarlcn roxen in mijn ziet, f>cdea
beKloot ik urn vin dien Heer afscheid te nemen, en wgl
iiet 12 ure in den nacfit was hesluut ik um mijn in de
fjt-rnfo graciit te^verdrinkeo, maar de Krank bezoeker
JJof, Wilde mg niet alleen laten gaan maar verzeida
mg tot mijn herberg. Du^ was mijn vootnemen door
Gods beleid vergdeld. Den dag daarnaVeisde ik naar
^m^ierdam, de Sitan bereidde uiij veel strikken, zoo
dat ik hesloot, omdat ik overal van de iiand weid gewc«-
zeii, ou> uu] tot mijn Jodendotn weder te geven, i\laar
t«n zei »en tgd werkte lich in ii»gn zie) op [ Uarc, 8-
Z>o wie zijd leven wil behouden' lal verliezen, en
wie zijn leven zal verlieten u n mgnent wille en o n
des hvangi'liumt wille: zal t«et behouden.
Ik be»looi dan om rranr /i^/ie te reizen, denkendeal
daar zeer wel te tullen wo den geholpen. Dus bra^^t ik
mgn koifer na de Uank van Leer.ing voor deiug golden
overhoudende niet meer dan twee vuile hemdenikreistc
OveV'Ztvol na Osnaburg hier waren mijn dertig gulderft
verteerd, dus was ik aroi en naakt.
Hier viel mij in dai ^mij een of&'ier liad verhaalt,
hoe bg een Lutheis I^redik-int hatl ge winden te 6'oüe//
dat een zeer Godzalig ii^^o was. dus toesloot ik derwaarts
tcgaan,te Minden een gi^s bij^r drmke. mg wierdt
door den Hospita veel lol verhaalt v^n den bovenge-
noemden Domj mitfg^ders dathij n« Ilalland was, en
dat zgn huis en goederen door ongeluk waren afgebrand
mij voorts zeggende dar een Godiaiijje JUauritius. lot
/I/zweden was, dus ging ik met vurige begeerten naar
den waard'gen Magister, de wdke mg ze» r liefen vrien-
delijk ontving en bezorgde in een logement Doch in de
verbeelding »an andere dingen die de Lutherschen ia
Duttschland in de keik gebruiken had ik geen beha
gen Dui kreeg ik een vurig verlangen na de Gérelor
meerde IWIcgie. \
Om deze reden vertrok ik den drie en twintigste Au
guiiu! op den po<twageu a!b.icr was op dciclfien