Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
-- 43 -
overlegt liet dagen nacht o(nlrft gij waarreemt te (ïeen
naar alles wat daarin geschrefen i* wnnt nlsdan xolt gij
nwe wegen voorsjioedig maken en als'lan znlt gij ver-
standelijk handelen, llehbe ik het n nier bev.den wenst
sterk en fiehr goeden om^^den verschrikt nieten ont-
letiet II niet want de Heere uwe (iod is met ti aloinm»!
waar gq heiien gaat, l>e tweede is'* onxe Go'i ïult
Gij geen regt tegen hen oelleneu? want' in ons i* geene
kracht tegen deze groole menigte die t^gen onit bomt
ende wij en weten nief wat wij d.^en zullen maarome
oogen lijn op ü De derde is ün? wandel zij zonder
geldgierigheiil en zijt vergenof'f;t met het tegenwoordige
wiint Ui) heeft gezegd ik zal u niet verlaten, De vierde
is en v(eest geene der dingen die gq lijden zult. Ziet
de duiv'd zal van u lieden in d^i gevangenij^se werpén.
opdat g j verzocfit wordt en gij tuit eene verdrukking
hebben van tien dagen, Zijt r^^^imuw tot ia den dood
en Ik zil u geve» de krome <ies levens. *
Ik ben uw ellerdije Medebneder.-
E N G li L S.
Mülheim O Mei 1766 -
Den 19 dito kwatn ik to Leeutmrden f'.n ^wn-nh'^
dtn E'^rwaarde De, Srhevalie ik overhandigd ■ hem
mgn tVtlesiatie zfjn Eerw, zfi dat ik weer naac/Ae^e/
zoude gaan ornd^t ik daar riet alleen wax beke'd o^ar
omdat aldaarUoogduit»c'i« l'rerlikafiten ware i hntzeltde
gebeurd mrj te Groningen en gav^u» rnii i*e»sgeld ,
3 gulden 6 stuivff« du.s kuam ik tot Amsterdam en van
d-«ap 'ot lioiierdam Umr ik bij «leo kra^kbe^oi ker
Jlof van' Melke ik in fftzedmtt vh< 1 iol h-.d hooreri
jiprt^ken hij >erwond"ide i'oU dat ik uit //Vse/was
vertrokken cn zeide rrd] uit t lek urnen l-eljien omdat
bet jtangfleden WHjtd^t hij t-en Jolinre had Ie g^-leerd
die voorgaf Christin te willeo worden die ^^ r og iwee
golden per week had bezor^^t en dat hij na veel uioeite
met haar bïd. gehad nis was in stilte doorgrgaan ü wat