Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 42 —
Mogelgk lullcü Chrinfeuen, \aD een vooriigtiger
denlensaaid, mij dit i^an u gfoper.d rertiouwen kwaÜjk
nemen, dezntke ten gevallt^ heb ik hoven de zwarighe-
den opgemerkt die hea uwftjt wegen in den weg zga
docfi zuiks liind«;rt mg in het geheel niets.
Den volgenden dag de* fleereo moet ik te Dinslaken
gaan prediien, zyr.deden 1 i Mei; indien liet u mogelijk
ii lOo komt tot mg ik zat mij bevlijiigea ooder Gods
genadige idjsiar d u uwe rei^ at te raden, Doch waarom
doe ik hel niei bever reed.* in dezen biiei ik kan klaar
zien dat er eerie hand God* er> ook des du'vtJn in het spel
1» geene wil u op allerlei wij^e otlFcoen in gehoorzaam,
beid. in geduld, in welfitjoierrdheid in een geworteld ge-
loove in ootmoed en sj^t>,enoegzaHmheid enz lioudtgg
bet DU onHeralle descliuddii>gen uit zoo wordt de zaken
Gods te helderde tn rge'nnroc? tiger ^^ereg» vaardigd en
het vermot drlgke wijze uitijgt welke df* Predikanten
dier pUai^e bij q o[>hoi> (en lever.j» bt-0'»geQ mo^eo met
bigdschap bereikt. eve*t daar<ioor worden de diepsfens
van deze (e sehai de gemaakt die u door zulk vertrek uit
Wezel weder in zijn rieten wilLjklei»»u ten vuile alle
crediet benemen en iSB Kef gebouw op eenmaal doen
instorten, daar hel na^ij zijne voiluoijmg e » kroooing
Wjh gekomen.
Tot meer ler onbeior^fl" vourt^ang willen wij in zulk
geval, gaarne mi)otMMK-.i iets zoeken tedoen, maar waar
toe ik ai der? bü anfi^Ttn weinig raad kan zien.
GelielV neer Jorissen Ie zeggen dat ik hem kqrlelijk
bij monde op lijn hrieFtal antwoorden.
Wijn dunken* *laal het u betreffende uitgedrukt
Jos 1: 7. a 2 Kor. 10 12 Eebr, 13; 5 en Openö. 2
2 JO (welke Tex'en na vervolg dos luiden.)
Ad^e' i;,k we»>t .-«ferk. ende heb zeer goeden moed,
dat ^ij te doen na degansche Wet. welke
jUozfs lii'jii knecht u geboden heeft en wijkt daarvan
ter regter r.o{ ler liokerhand opdat gij zult gaan. Dat
bet boek defcr Wel niet en wijke vaa uwe moede maar