Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 41 — .
firn 10 Mei icbrcef ilt een llelireeuw«(tfn;n brief aarj
de Joden InilifQtie toi llallen uict al mijne uinitian-
digbeden.
ileze dag ooiving il rapjjorl oj> een brii I van Dorn
Engel* ik nam alacbeid van zijn Eeiw en bijgcbrei l'
in mijn boek bel volgende.
IJart Ujk gdiefde friendf
Zoo aUgij nuj eederi uwen la^(.Mlfin noopjescbitre
kindeilijke omgang «teeiR in ged^chleni*«« gew^cKt
zijl en mij uwe zaken, wegen« dö b^rd»^ proeven die u
ül reedi» gelroH'-n liebben ol nog ï<an*l^ande lijn inge-
zucfilii.geii verwekt beeU xoo diende bet mij wedt^rorn
tot de uitnemendiiie Idyd^tcfiap uit uwe hat»te missive
uwen tegenwoordigen lo'^ntand le verrieinen. ik belib»?
uwcfit wegen vele^)e«uiiduigen fnoeten qti«»a-«n, nirt
gilleen van menschen die ik na^r bunnen iiiwcndigen
staat niet mag beoordeebïn maarook van ware kinder^'/i
God» die ttndertUKScben bij mij niel ande's bebheri u>t
gewerki ais een te sterker li^^ldedrang voor oom lot
den Ileere te roepen, iJii ycbenende bei»<e bulp vo>»r u
te zqn en ik weet dat de ontfermrnrle Go Ihet aan
frineken van mij en ar dercn niej Zdl l<tlcn te fiïbai.den
worden.
Alle verdenkingen die ertPK'-n'» «ijn ontfiUan ook
bg verlicble zit^len xoo wel uit uwe bekwa^mbci i in
bel sebrgven als de keonifSe in de UuitKcfie spraak
insgeigké uit uwe gifjoie erkenlKnisjien vcrdci uil «wc
onophoudelijke voondrijverric gelegtirheid loi uwer
overtuigingen uit o hng verhiijf' in hi.'t J.^dt'r (Imii uit.
we voorheen bezeten gioo'en r 'ldo'n uit fjei a^n de
Wtesmnaris door u gcge^ef' ar.lvmo d firhben mg uit
geene de ndnste kracht Ik hupe dat «In* arxierg
welmeende vri-iidt^n getuklig aaf u mllei) luMlroger»
et» door ten regt lalig gC^ol^ wmIci h wnidrn. ij,,,.
unvoUiandiger uk nigcen u^a Ic^eiogi »chh-dcrii-ve
looiichiijr; zoo vctl le ongcschillur en gcloulwadnlj,
gcr ,küi4it ujij duclvc voor,