Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
—.3S -
Ik wenfish miin lieve vfieod i^a/omo?» gelui, dal hq
zich met hei overblijTselK na de verkiezingen, de Oenade
lloni.W VS, 5. AIkmi ÏKer dan ook in deie legeowoor-
digen lijd. eMn Overi>lijf!tel geworden na de verkieiing ■
der Genadri) fieei't o[jf^Vma:(iit, om de pul. die van de
Joden gt'deujpt is weder op re graven* En ik zal hem
f!>et meerder vrolgklieid geluk wen*ehen» wanneer hij
de put van het waier de» levetis zal hebben gevonden.
f n dat hq haast uil dezelve in Rekahoth ( Gen. 2 vs 22,
Ende bi] brak op van daar.ende groef eenen andoren
pot, en lij en twisiende ovir die niet daaioni noemde
hij zijnen naute Iiehaboih, en zeide want nu heeft ons
ïle Ueere ruimte grmaakt ende wq zijn gewassen in. dit
Land yit uiOfjen driuken in geloove, drit Jezus de ware
Mexsias in. Geluofd iij e*-u*Pfjliik Zijnen Naam, tot eere
(lods dej* Vaders de Geest d^jt Hoeren verkläre denzei
ven in hem ea io allen die g^:iuigeni)»«e Jezus hebben
•Op luit verzoek is dit ges»'hreven tot eene getuigenis
van eenige fcenni«{*e te hebben met hem, te weten
Saloynon DuiUeh ( W as.geteekend: )
JOIi,\^NF,S CIIUISTUFFEL MEMvEf
Evangeliii Prediker te Duisburg.
Den O iim.
De goede Herder, die zijrt leven fieeft rffgelegd voor
zqne schapen, 1>ren(ie ook dit schd^j* uit den huiie
Israels tol Zijne kudde, lot blijdschap van Zijn volte
Amen.
]len 7 dito ging ik bij d»'n eerwaardigen D<«, De
^illick nrn viiii 21)11 Eerw. ^li'^eheid tf* ni"»nen en hij
«ehret fin hoi-fc j- (te voigendt^ al te«lat ie,
Uabi y Snloiiwn hier te. // ezd heW^jd geuor
denen gt<>nie loot e/t t-rK' 'i*^
om in df* w »jtrJi^-den ijtu tv-nsfrdqle on(h'rw,'XHn-
te wordenen j.adde (^rriuij^irgen dat Jezu< Naza-
rc/Ade w^Hraéhtige MeMa» Wdü. fiier ter plaatse geen
gelegenheid oiitvangeu liebbende. om dour üelgderjis?^