Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
Voorberigt aao den Lerer.
De geaclite Leter ^eliove te welen dat Hrt
Boekje een koit <-ii b<^knopt uiitrek^et ait het
eohle verhaal of de van den ifl ven CVfi^/Zaaft
Salomon Duitsch. daarotn gelieve de Leier
&iet te denken, d^t iiiorin zijne wonderbare loige.
"vallen (doir d'iGaddelijke Voorrieniglieid heui over-
iomen) niet allen ïe vinden zouden lijn, nee» de-
zelve zijn daar «illen in le zamen getrokken^ geen
uitgezuoderd, Al een zijn hier maar in dit Werkje
verkort alie die aaoha!in|^en van den Talmad, waar-
mede wij den Leier niet fiehhen wvllen vervelen
wq hebben getrncht hein in fiet kort een «chet« te
geven, van zgne wonderbare lloeping en Leidingv
door Goda Geest uit hft Jaderdüin, langs onge-
baande wegen, tot de Ohiifttelijke Godsdienst door
dezen Jood o(i een bqzondepe wijie ondervonden.
Onder foewentchen^cn, dat di^ardoor vele xopge-
looten vragende nio^'en gemaakt worden, naar f»em
welke den gekiui»ien (iUri»tu8 niet kende, «n nogiant
zocht te kennen en ook gevonden heeft. Want
DOoit lieeft G'jd tul den tade Jjoobu gezegd: loekt
inq te vergeefji. Ka hoe meer zijn wi] C'iristenen
-daarloe ver jiligt. O^ap on« geï^k en voorregf fj^t
die ßorg en Middel^iar Chrmtun Jezus dafjelijkn
on«« wordt aangeboden en voorgesteld uit zyn Woo'd
velk Woord voor onn geen verzegeld hoek behoorde
le zgn, lin da« went?r.hen »ij aan den gelielden
Lcier, dal unie arbeid in dete niet te vergeef»
inag zijn»