Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
y- 36 —
niet Janger ChrUtus te verlucbenen daaroua vertrek
ik Tan fP^ezel,
Den 4 November nam ik afscfieid van den heer
JorissBti bedankte hem over verklaring van Luc*
hier muest ik mijn gemoed openbaren mg aaii
hem opdragen en om raad vragen.
Och met wal blijdschap wierd dit geselschap ontsto-
ken op dit hooren van miin reden: «q verzochten mij
dienzel-fde avond, daar komende vond ik den eerwaar-
de Do "billik L'teraar van de Ffansche Gemeente
dexe vroeg uiij de reden waarom ik mijn Synagoge
verliet ik antwoorde too alu het w^s gepasseenl, hier
wierd besloten dat ik ioi fFezel hjw big ven en aldaar
in de Gemeente worden aangenomen Ten dieo einde
bezorgde zij mi) aües, miisf^aders de kamer bij,
Arnoldïia van Mooh De Joden liepen de gansche stad
doorzoeken ot tq mij niet konden ontdekken,
De spijten der Christenen kon ik nog over mijn
gemoed niet krqgen d zelve tegebruiken. De heeren
Piedikanten lieten na mijn niet eens vragen inden
tijd van drid weken tot mijn verwondering, eindelijk
kwam de heer Jorissen mq verzoeken bij Do. Wici-
ders milsgadere Do. Carp
Deze tijd nam ik een schaar en voor een spiegel
begon tk mijn* baard af te knippen maar met de
grootste siddering dns ik wel twee nre werk ha<l om
mqn baard ordentelijk af te knippen.
De daarop komende Zondag g'og ik voor hel eerst ïn
de Kprkzeer vergenoegd over den eei bied met welke
des Heeren VVnord werd veikondigd,
Oen 4FebrQarij 1766 werd ik met mijn huiswaard
nevens zqn vrouw zwager en vrouw venocht bij iJom.
Karp des avonds spijsde wij daar hij deed veel vragen
aan de vrienden en eindelijk vroeg hij mq naarmija
^emoedsgetalten.
Hierop ortdekte ik gan«ch mijn gemoed aan lija