Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 34 ^
byn hi'^.r door Tas ik den Bijbel} den daivel stelde mijne
ziel ip het naaow door het verschil der religien eindelgk
schreef ik een brieftot den Bisschop van Keulen doch
in het zegelen v»n detelve overviel utg eene zware
beving dos ik dezelve niet stuurde.
Den 27 JuUj Sahbits was ik inde Synagoge in de.
zelve kwauien twee tUissionarisnen. die van Halle
jaarlgks reisden 011 eenige Joelen tebekcereo, dezelve
stonden zeer aand-^ohtig te luisteren na hetgeen uit de
Sepher Toóra dit i« het boek der rollen i/osesdie
gelezen was in het uitgaan der Synagoge zq opraken
de Joden aan met rienxeive Text «/e^aia 1. 14, 15 Ik
hoorde dit met ontroering aao de Joden lachtenen
spotten om die praat en gingen weg du4 had ik gelegen,
beid om haar te verzoeken in de Nederstraat in vo 13«
bg meester Tro«;'s namiddag re huis komende, wierd
ik spits aangespr'.>keu omdat ik mei die lieden gesproken
bad van Zischo Uanotsri den Talni dat is Jezus den
Naiarrener, den opgehangenej bg Gpos 'gekomen
zgnde kwam d^arook een Missionaris, zgn aanspraak
was {i'\i Daniel 24,25 Om te bewijien dat daareen
Messias was genoemd. Jezus van Nazareth het zaad der.
vrouwe. Gen, 3. 15 die ons door zijn lijden heeft
verlost na de voorzegging van jesnja Kap, 3 3 Ik
vroeg kan mijnheer mij uit den Bijbel bewijzen bet
begin der zeventig weken? hierop trok hij twee hoeken
nitzgn zak zijnde het Oude en Nieuwe Testament,
zeggende, dit is mijnheer her boek en wees op het O
Testament der voorzegging en het andere is het boek
der vervulling enz. enz. Den volgedden dag kwamen
wg weder bijeen maar den tijd van onsgesprek was te
korthü vermaande mij op mijn ziel te denken die in
Jeins alleen kon behouden blijven en nam afscheid met
de woorden David 128 vs. 5
Ik vertrok in dtoef'ieid, ik hoop in. vprtunhiing O
Heere Jezus geneest mijne zonden doorde balsem uwer
Genade.