Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 53 ^
deni« de welke nielsoiti liel Iqf heeft, deazelfs Synagoge
Ï» in het liui« van Äi/o>noM Cohen het gelijkt een hui«
van gebed maar eer een hui« van twist en hoogmoed^
versmading en be«|iu(ting dit schrijf ik in droelheid de«
harten di ukende d^t dit de Joden met groo'e nieuws-
gierigheid zulleo lei.foi tiet luorgengebed verrigt zijnd'j
deSepher 'loura, drtt lijn de tiouken Moies als een rol
gerold, hier openbaarde lU'fi de vij;énd>chap en den
iïan in welke Snmuvl om mijn Salomen Cohen
wou niet toeslaan (Ut de zoon van Samuel zijnbelgde-
riig deedmetden Sepher Taora Inlezen gelqk Israel
<leed hij gebruikte dezo iQd om Samuel te bespotten
versmadenen te verachten ^iSa/zme/liep na de last en
baalde met geweld .]'« rolSalomon inït zenit
zijn handen t/aco6 Po»nau weer uit de zijnen en g^f
ze iSamwe/hierü|> raakte zij aan het vechten, dus leek
de Syoagoog een wijn of hoerhuis Salomon had tqn
hnis rondom geslooten doch een klom over de muUr en
haalden eeo geregtsdienaar eindelyk deed de zoon zijn
helqdeoisik zag bedroeft dat ik in Arnhem niet langer
loude kunnen l^lqven. De gelegentfieid onibrak mij ooi
na Zwilzerland teieiieb ioi Jachiel Ilersch echter
wist ik niet waarheen.
De Joden wierdeo over den voorgeieide Sabbatb
ïeer groote geslagen vijanden.
Eind&ïijk liet Solo^non ÄoÄpn welen aan Samuel
Jacob Hanau dat bi; weer vriendschap zou n aken^
maar dat ik (meenende mij) den Godver-
iogenaar eerj>t uit zijn huis en stad moest wezen.
Den 2 April niet wetende waarheen kwam mij voor
Ps 32 V» 8 Ik lal o onderwijzen eo leeren den weg dien
gij gaan zuil ik zal u raad geven mijn oogen zullen'op
u zijn, Samuel was zeer misnoegdover mgn wegreizen
zeggende veel versmaadheid om mijnent wil te zullen
moeten hooreji
Ik vertrok dan van ^r/iZ/ew met harlzeer en k wam
den 13 Mei 1765 (ot //'eze/ik wierdi daar weder Uab-
3