Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 32 — .
In (iex*^ iljil kwa:n Arnhem een Scholam met'een
xro'iw Ilebecca. (iete had een aucsiatie ooderteekend
d'Xir den lUM>y van Amsterdam l)clielende dat xij eea
iéiinne waji geweeÄt verzoekende gansoh l^riel dat
xij haar uiet hetde z>ju asäi^teeteri al de Jaden, eo in
zonderhei'l Sulojnon was verblijd, die toeo Parna8«yQ
ik fnoest haar llcbreeawsch leeren, ik vroeg haar
waaroui zij loi een resolutie gekomen wa«? doch
•haar antwoord wau niet dui scheiden eo heJtpoting.
Ilet was in Äinsierdani rugtha^r geworden dat ik tot
Arnhem lUhfiy was. ztj »chreven dit aan Salomon
dewelke iuiks auj zeide, ik wierd hidroefd en beangst
in mijn verot.tsnhohiiging, eu den Lammen Voorzanger
het wijtende,-schreef hierover en kreeg een
})rie( (IhI die historie v.iu den Voorzanger du< was, als
^«'zeid is hierop irooHte hij mij en ik uioest uitroepen;
ileere hoe wonder zijo uwe wegen! Doch Stlomon
zocht alle m ddel on mrj uit deie wereld uit
^e roeqen. Alaar Samuel Jakop Hanau wilde zulks
t door God« beotier niel toeUten
\U Salomon Cohen dat Samuel Jacob Uanau
zich daartegen ilebie, too deed hij iie iiin den lian, doch
in stilten, op eiken Sabhath wordt een deel der hoeken
yj/ose« geleien, hier wordt hij geroepen een prie^ter een
Leviet, en vijf Isratlieten Samuel Jacob Uanau werd
van dien ti^d niel meer gerorp'^n, en moest om mijoent
wil veel bej'potten lydeo.
Ik f>e.s(eede dan mijn tijd in Jiet leien van het Oude
en Nieuwe Testamenr, de duivel lo-^ht mij daarvan af te
schrikken, mij ingevende cUt dii het re^te niet was te
weten liet Kvangelmin van Lutherus hetgeen hel was.
Den 9 Waart J765, was de loon van Samuel Jacob
Uanau 13 jaar. dan xijn lij Üar Mitzwa, dat is» dan
zondigt hij op z^n rekening, ander« vro^'ger zondigt hij
op rekening van zijn vader, de dochters zgn hiervan he-
roldt, vuljens liet schrijven »an den Tdi^nu I,
• Den gemelde zooa deed de Sahbath daarna lijn belg-