Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 31
/
dat ik naar Amslerdam ging, gesproUn, hij iaCt^-n waa
Christen,
Uier nam ik voor naar Zürich te leiien om dien Ge-
doopte te spreien ik dacht geen ht ter miiidcl aIs dit
De Duitsche heer vro' g hoe ik too »tfl cat? ik lei in
-de harten der menachen tijn veel gedachten maarden
raad des Ueeren bestaat Salomon tegt Spreuk 16.19
üet hart dei menschen overdenkt zijnen ueg.
De anderen jood begon op mij te morrm wat praat
gq met dien (lOt hi^ en gelooH niet aan «len levenden
^od, maar hij gelooft aau de Taltit Dok moe«t ik
sVQgeni
De Daitsche heer merkte dat hq boos vi ierd en wijl
«ij te Arnhem waten vroeg hq mij waar ik ton big^'Cien
hetgeen ik niet kon zeggen want ik nooit Arnhem
geweest was. O laat uw licht schijnen ze>de bi) wjatof»
ik antwoorde, zoolang het daister is en dui^ier blijli.
daar en is geen licht dus gingen wij van een met groote
droefheid wij wensehten datden Almagttgen hetlichl^
uit de duisternis wdden doen voorkouien.
Wij hielden Sibbaib, in Arnhem mijn gedachten
varen staag vol, van mijn geliefden broeder «/t/c/i/e/.
Toen ik ait de Synagoge kwam hield ik middagmaal
bij Salomon Cohen die »loeg mij voor om Uabt^yte
sijn hetwelk ik deed deie Solomon had een zoon van
12 jaar deze leerde it de studie in den Hijbei ^n voor-
namelijk in en niet inden Talmud ik was bier
over verwonderd, alzoo dit «eer «elden g^j'rhird bij de
Joden, deze ASamr/e/geloofde niet al di^ labelen die de
Joden aanmerkten over de zegenir gen d< s Maans wan*
Deerde iVlaan nieuw is moeten wij arme J^deo een legen
over de maan doen, driemaal als na de ina;4n /prangen
met de voeten en zeggen; zooiekerals ik na u spring en
a niet raak zoo zeker zullen mij tnijcf vijanden nieis
kannen doen dan schudden tij hu'* kleedeien afen
denken loo den boozen Geest af te schiiilden eo m i beel-
den in die maan tiet tc sterven, ent,