Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
— .30 -
giu^ en lij ifj vreile woondo dan ver,^aton rij God en
(iiende vreeinjd i^jtlen. en g(j lieden wtlt ni^t fierden*
Leii de vuoiregten die gij in ditgeieg«'ndeNede<Und-
geniet alwaar het luthi des Kv/ingelmius alom wordt
verbu(*dtgfit, O wat moet gi) met ai te verantwoordea
hebben; het is waar. ik heb geia^chan, maar waarom
niet, gij lieden staat als de paarden in den so'ner wan*
neer <Q de woraien in den kop hebben gij schu 1 uw kop
als dwaze hoe kunnen uwe gedachten gevestigd zgn op
uw gebed gg babbelt met uw moud en uw toog ram*
melt aUde wielen van de wagen, waarom bidt gij voor
zonnenoodergang? WHaraui niet ^savonds'in uw een.
iaa nheid Hierop kon mQii Joodtche broeder niet ant*
woordilen.
Mon vindt mijnheer antwoorden ik een Icaak tegen
den avond gaan om te bidden Gen. Zoo wel
,8 morgen« alsavond* moe^t inden IVmpel geolFt^rt
wotden, 31) 41 Den Profeet deed tij o gebed
,s avonds/^'«ra Du« zijn er meer bewgzen, ik was
van lints verklaring te vragen van hem over lland-
31 i. Hij antwoordde mij d<4t dit ailes afgeschaft wai
met de dood v^n (j'iristus, die ten 9 dit is ten 3 aren
Dami<idr«g< gestorven i« ten tij'len van het avond uifec
Hierop zou ik u kuotiei vragen, fioe houMen uw IVedi.
kanten g^telten tijd om Zor)dag4 of in dö W'ek haar
diensten «aar te neuier, w<aroiii scfield ons mijnheer
over het schudden met orite }.ooOlen gelijk piarden,
pnz Gij doet geltjk SauU doc'itei! 2 Sam 6 vs 16, 20
Eride Itet geschiede, enz. liet komt immers van de
ui'ei lijke schijnen niet, maar (lod ziet tot in het harte,
Üw reden hoor ik met oplettendheid ik wenscfite dat
gij mijn reiitgenoot whs (ot Zi^j/Z^er/awr/doch ik hoop
d it G() I u «al verlichten gelijk Kif)hy JoCiiel liersch-
len die in hel jaar 1740 tol Zurich ged jopt is fietwelk
ik een jongeling lijnde heb ge«ien, Wijn Joodiche
reisgenóoi beg »n dien genoem Ie. Uab^y Ie lasteren, bij
is een dief fuj is in Amsterdam als een bedelaar ge&tor*
ven dal is een leugen zei da heer^ wantik hebben eer