Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 2ü —
*ie( wal Jeiu8 le^;!. Zalig tijn lij d^e vertoigingt;' liplen
üui mijnenl wilK', V\"aaioiii litdrudïgt) uwe ziele '
I)u8 rederieereode nul luijrt telfs kwa<nen lol mij
twee Joder), die mij in mijne kianktieid kwam^in
heioeken tij dedeo den aariypraik gelijk lij doen aan
de zielen dewelke zeer irelVeliji is. dit tormu-'
lier eischte zij dat ik widtu zeggen zou dat i«: dat ik
mijn zonden voor hun zoude belijden betweK ik moe«t
opvolgen, opdat xij niets van intj zoude uierken, (uok is
in dit lorinulier geen een laxierwourd tegen Jelu^)
Doch gekomen zijnde toi de woorden niija dood zat
een vergeving der zonden iijn dete woorden kon ik
Daauwelijks uitbrengen, on.dat dit tegen mijng-we'eu
«00 «trijdig was. Eindelijk gingen zij oufler loewe i
scbing van een spoedige bersielling van mijn I)ui alleen
sijnde kwamen de woorden Zalig zijn zij ent zeer
troostbaar voor doch de vedeeldbeid der Cfin'steuen
maakte mgn bari bekommert,
Gelielde Lezer! verwacht niet dat ik o biermede zal
deelen bet kampen en strijden, mijn bart l<)gien ovei'
dit ontwerp ik beterde attengskcns ducb mijn geld
raakte op, dus ik moest besluiten van bier r>a Oui<sch-
lacd te reizen d«.ch vreesde voor de Amzu idao sche
Parazijns en bare bekerdmaking dal men ioo een vel-
bannen Koopbeer, als ik wat«, van de a^rde nioest
roegen
Den 25 Novemin-r 1703 reed ik van llireoht op
Arnbem met de Postwagen om 4 ure ria dt^n middig
begon een Jood die mede op de w^gen was, lijn avond-
gebed gelijk ik meiJe deed een jong iloogdnilnoh heer,
die mede op de wagen wa8<)i'gijn ons uil te lagi^hen en
Ie bespotten, hij scfiudde met zyn hoold rjmnielde met
lijn mond otis nadoet der», Raarop den Jood mijn broe-
der na den vleesclie.met beuj iü krakeel getaaliJMi
gende dat men loo veel rCgt in dit land heri'i een
ander. Den Duil^chen heer zeideda4 is wa:u niaargij
znaükt bet een als uwe vuorvdders als bel haüi wel