Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
— 28
lïjïj to krenken (ïus ^efireet' fiij D:t;tr inijo «tad aaa
een xijncr vrienden,
O.jn 20 XuMi-j'u«, kw .m nijn een Jiud^oJie jongen
oud 13 a 14 jaar te^jen, ilete «c'iol en vloekten mg
Kcholft UI) vüor il^MïMang dat in bo'js-ivicht. Den
Vonxanger (latin, xeide f.ij heeft brieven vau iqnoQ
v.icnden, wai<ra;n hebt gij uwe vrouw een schcibrief
geven? gij zijt v».rb-inoen vervloekte jleschu-
nnd llieroj) kwr^iu veel «oik meeMt joden bijeen ik
waM toodariig ont^t^ld <1 t ik r iet wist wdt ik dce, waüt
ik lif^j) gevaar vaa in dj najsief^r-«c'it gfimetea te wor-
den echter kwam ik met gro t ^evan* o itsU^en uit
bun handen ik nam de v!u^t, vojrceaietis naar Londen
te rcixeo.
Ddn 29 Augustu" k w^rn ik ^M't irjjier wiei Jt ik zc^^r
gevacirlijk krank ik wen-johte ineui^tnad verfieugt na
mijn sterfdag, gelijk da\r Joh vau «[»reekt tl ie bigde was
lol opspriagens toe tij verhta^en aU tij Iref grJ' vinden
EcMer Wi< in'jn w-i/Mchen o-i bidden d »arheen ge-
schikt dat mij- e ziel doch eer^it mogt veiz .digt worden
gelijk Paulus ze^jt litt loven is niijn tj riétui en ster-
ven is u.gn gewin.
Uier liep hel Llam ne xweet mijn over hef aangezigt
al bevende nam ik liei N TeU^tn n». iii sIo».'g het open
MiUh 5 10 12 Zili^ zijn lij die ^ei vol^t wor len orn
derGeregrigfieid« v^il warit haar i» het Koningrijk der
hemelen ^jü^ KÜ ^^ menscii smaden en
vervolgen eode liegende alle kwaad spreken tegen u
om ujijneai wdbjp, verblijdt en ve< heugt u want uw
loon is groot inden ht m-^l want alxoo hebl)eo zij ver-
volgt do Profrten d»e vo-jr u geweejit zijn. liter w^s het
mei ijiüfp l.jk drtf ii verder Ijs m^ar ik moes^ mij zelfs
vrage ï xijt gij niet vervolgt versmiad en bespot om
de gt re^ii^heid en Chrixtu» wdde om de g regtigheid
CU C^ifittu« ttille heht gg uw viouw on dochter moe-
ten vei la er» gtlijk een ryve hare jongen mifjfgadcrs
u v rijkdjiii ea ^efu^L en «llcien du« oii» jetu«'vil'co.