Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
~ 27 —
!k hierop toCD omheinde hij mijn, leggcndc die hei It
mij ai« Wees opgei)ragt ik moest den volgenden S^hhal
bij hem tten.
Eindelgk nam ik afnpheicl en kwairi den 27 Mei Idt
Amtterdjn) ik ging logeeren hij JUozes kokiescU in
de Vinkenbnort
In reden gekomen lijnde met Vooriangcnit loo wieid
mq gevraagd ol ik L^mine (ïaun niel kjn cn ol' ik
niet kon Ie weeg hrengpn dat hij te imslertlmn knam!
waarop ik anluooidde van ja, hierop heloolden zq tn^n
vijftig dakaten en gaven mijn aniillien oixte hand hier-
mede reiüden ik naar Frankfort-AiTniKn ülaiii, daar
Lamme Cnzeu lO'^n was.
Van Keulen ca ZJowimc/in de ja)g«rhniil «altn vier
Priesilers hierme<)e raak Ie ik in dispuut denielveii
beloolile mg Profesor Ic maken lOO ik met hun naar
Keulen lerag wilde gaan.
Tot Frankfort gekomen zijnde, ging ik hij den
gcnielden Voorzanger Cazen ik sloeg hem voor «d l»:l
üiel luier voor hem en voor zijn vrouwen kindeten vun
een vSsien plaats alu Voor/aoger Ie hehben hij begon
al «chreijende te zeggen arii, ja' maar wie zou mij d^ar
aan helpen. Wel leide ik als men u een« in een »lad,
ja in Amsterdam daar gi) veertien hunderd gulden«
iralitement had en wel duizend guldiin.s matoriot ge
«chenkcn wal zoudl gij zno een Wfl gevcii.^ VVi-l hondciii
dukaten zei hij ni( t dank baarheid! Hierop zeide ik, ik
ben dien-man die u raar Ainsti rdannA\ guloldi u zult
gij uw wooid van de honderd dulaten Itou len hij gal'
mij de liand en heie«iigd« hel mei een pi:d. Wij kwa-
men den 24 Junij J703. U>\ Amsterdam.nn Vwmu
ik bij den Voorzanger om de liOiKlerd dukaten maar hij
kon mij of zich zelf nitl meer door hoogmoed helpen
mei groüle moeile g^l lii] mij ren wi^.sel van 60 ilukaton
Doe vroeg ik hein hoe hij hei ovcjr »i]n gemoed loii
kri]gen, dat hij bij den ievoi-de'ioil liail gciworet Poin
di'zcu vr^ag wicrdcri wij vijandci, liij «ochruiiddtl om