Boekgegevens
Titel: Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Auteur: Duijtsch, Christiaan Salomon
Uitgave: Te Amsterdam: bij G. van der Linden. #Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat#, ca. 1853 *
1e dr. van oorspr. werk: 1769
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Ros. Ned. G 1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205414
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: verhouding jodendom-christendom
Trefwoord: Duijtsch, Christiaan Salomon, 1700-1800, Jodendom, Christendom, Bekering
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een kort uittreksel uit de Wonderlijke leidinge Gods. Omtrent eenen blinden leidsman der blinden.: Behelzende zijne Roepinge uit het duistere jodendom: getrokken, en tot het licht dat in de volheid des tijds in de wereld verschenen is, overgebracht, na een zes jarige omzwerving door de woestijne dezer wereld. Doch later, door de Goddelijke Voorzinnigheid, der Gereformeerde Kerk; binnen Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 26 — .
vcTi^'crd' roudat ik mij met de Joden aioC§( opitoadeo.
li>er duür Urn ik het N. Testament eo kwam tot het
26, 27 efi 21) kap van Matlh, lictwelk mij door den
JUt^hy liier (oorgeieid was voorgelezen dus dachtik
(lal hul van een inhoud was ma^rmijn siel werd nog>
uieer vt-rlii^fit ali ik/it;^/*. 10 las dal mijn boos hart
%'erduislcMd maakte,
Dat Mcheen mij moeijelijk aU het N Testament op
liel t) TenlatttHnl zicb hierop wegens des Profeets voor*
tcggiog^t'* Ibt £-<g ik allen ria en vond het overeenstem-
fiicnd, dit wait mij een groole vergenoeging doch den
bjtan schilderde dit bnek voor mijn als een «alsch boek
en dal omdat het «cfiijnt dat het laatste niet overeen-
slcfnt, want ieder bescbrijU de /aak op zijn wijte verder
omd^t daar eenige gehennusen waren, die niQn
bedorven versland met k<m brgnjpen Geloove. Strgdt
Tiocisf, waren dier tijd in mqne ziele vermengt, dan
vroeg ik mij wat zuli gij beginnt! zu^t gij ulaten doopen
l^ij wtel wat maiisa u op het hail tie I gfj zult bij
dal doopen immers geen iioo^t of «rrde in uwe ziele
vindwn wat kan den doop u fielpen?JG 16 Üie
niet geloofd zal verdoemd wo d^n, en ni-1 lUt niet gr^
(loopt zal zi]n enz Daaio.n tooUng die z>varigheid u op
tiel hart leid, k«n liet i'nint^rs riiel buen du« nam ik
* •
ten be^lull mij met ter te~laten doopyn vojr dat die
kwelling over was.
Deo 10 Febiuaiij, kwam ik tot Hamburg in Altona
Passeerden ik voor bij hel fiuis van d^n Oj)er iUbby,
R> Jonathan den gemelde Rabby mij ziende passeereu
rond mg iemai-d na om mijn Ie halen en bij hem Ie
brengen hier was ik in de groo'&len angst der werelJ
w^nt ik dacftt o^n het bggeloof van de Joden, dat do
llabhy bet aan mijn voorhoofd konde zien lielg^n In
uiijn hart was gewofteJil.
Bij tien Kabhy gclmncn zijnde vroeg hij mg vrien-
delijk ol ik uit hel gesNchi was van den gewezen Üabby
■li Monhchai^ dai was fnijn Groat^ader, Ja antwoordt;